Aliança estratègica entre l’Hospital de Figueres i l’Hospital Clínic per impulsar un nou model d’assistència dermatològica a l’Alt Empordà

Acord_Teledermatologia-figueres-2019

– Permetrà millorar l’atenció al pacient, agilitzar la valoració del dermatòleg i reduir desplaçaments a l’Hospital de Figueres –
– L’aliança busca desenvolupar projectes comuns entre els dos centres, amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en l’assistència dermatològica a la comarca –

 L’Hospital de Figueres i l’Hospital Clínic de Barcelona han signat un conveni de col·laboració de 4 anys per a establir un nou model assistencial per l’especialitat de Dermatologia a l’Alt Empordà que permeti millorar l’atenció al pacient i agilitzar la valoració del dermatòleg. Té com a eina principal la teledermatologia, a través de la qual es coordinaran totes les derivacions entre els metges de família i els dermatòlegs de la comarca. I requereix la coordinació estreta entre els especialistes de l’Hospital de Figueres i els dos dermatòlegs del servei de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Aquesta col·laboració va més enllà d’un simple acord i representa una aliança estratègica per als dos centres, que els permetrà compartir coneixement i desenvolupar projectes comuns en el futur, amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en l’assistència dermatològica a la comarca

En aquests moments, la Fundació Salut Empordà (FSE) ja té implantada la teledermatologia com a eina de gestió de les visites pels pacients amb sospita oncològica. I el que es fa ara és estendre aquesta tecnologia per a tots els motius de consulta dermatològics, millorant el temps de resposta per part de l’especialista.

Acord_Teledermatologia_signatura-figueres-2019El protocol estableix que la derivació al servei de Dermatologia de l’Hospital de Figueres es farà inicialment a través del sistema de teledermatologia. El metge de família utilitzarà un dispositiu mòbil per fer les fotografies a la zona o zones del cos del pacient que l’especialista ha de valorar. Amb una aplicació específica es vincularan les imatges amb la identificació de l’usuari, per tal que quedin integrades a la història clínica del pacient. En un màxim de 15 dies l’equip de dermatòlegs valorarà la consulta i resoldrà si el pacient s’ha de dirigir de nou al metge de família per tal que li apliqui el tractament i seguiment indicat o bé si cal una visita presencial amb el dermatòleg.

S’estima que quan aquest model s’hagi implantat totalment a l’Alt Empordà, només entre el 30 i el 40 % de les derivacions requeriran visita presencial amb l’especialista, en front del que passa en l’actualitat, que el servei de Dermatologia atén pràcticament la seva totalitat.

L’Hospital Clínic, que ja ha aplicat amb èxit aquest model en el seu centre, durà a terme la implementació i consolidació d’aquest programa de teledermatologia a la Fundació Salut Empordà, la qual cosa comportarà una coordinació estreta entre dos dermatòlegs del Clínic i els dos dermatòlegs de l’Hospital de Figueres, que es comunicaran per via telemàtica.

“La societat ha evolucionat molt amb l’ús de les noves tecnologies i és un pas natural la incorporació d’aquestes eines en l’àmbit assistencial, que a més tenen un gran potencial”, explica la directora assistencial de la FSE, Àngels Morales.

I Susana Puig, cap del servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, afegeix que “aquest acord permet al Clínic treballar amb el territori, amb una comarca com l’Alt Empordà que té 68 municipis. Nosaltres tenim experiència en teledermatologia, però amb aquest acord veurem unes necessitats i una realitat que segur que són diferents de les que pot tenir una gran ciutat com Barcelona”.