ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INDUSTRIALES FERIANTES DE LA PROVINCIA DE GIRONA

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INDUSTRIALES FERIANTES DE LA PROVINCIA DE GIRONA
Any fundació: 1977
Adreça: Apartat de correus, 174
17240 – LLAGOSTERA
Tel: 626 375 651
e-Mail: associaciogi@hotmail.com

OBJECTIUS
-Representar, defensar i promoure els interessos econòmics, socials, professionals i culturals de les persones afiliades mitjançant l””””””””organització dels parcs d””””””””atraccions de les festes majors.
-Promoure la indústria de l””””””””oci a tots els àmbits.
-Vetllar perquè els parcs d””””””””atraccions de les festes majors de les nostres comarques no perdin el caire popular i gentil que les ha caracteritzat fins fa pocs anys.

ACTIVITATS
-Col·laboració amb els diferents ajuntaments en l””””””””operatiu necessari per al bon funcionament i la millora de les festes majors.
-Promoció i integració social del nostre col·lectiu.

Nombre de membres: 65 (2010)

Apartat de correus, 174
17240 – LLAGOSTERA
Tel: 626 375 651
associaciogi@hotmail.com