Biblioteca fages de Climent – Presentació del balanç 2013 i activitats estiu 2014

roda-de-premsa-biblioteca-municipal-figueres-2014

L’any 2013 a la Biblioteca de Figueres en xifres

La Biblioteca Fages de Climent és un dels equipaments culturals de la ciutat més utilitzats per la població figuerenca així com també pels habitants de l’Alt Empordà. L’any 2013 van passar per la Biblioteca 159.320 persones, una mitjana de 569 al dia.

Dies d’obertura

L’any 2013 la Biblioteca Fages de Climent va estar oberta 280 dies, un total de 1988 hores d’obertura al públic.

Usuaris i fons

El total d’usuaris amb carnet de préstec de la Biblioteca de Figueres és de 33.310.

El 2013 la xifra d’usuaris que ha utilitzat regularment el servei de préstec ha estat de 7631. D’aquest total, un 62,54 % és població local i un 37,46 % pertany a poblacions veïnes, reforçant-se així el paper de biblioteca comarcal de la Fages de Climent.

Per edats: un 21,3 % dels nostres usuaris actius són infants, un 78,7 % adults i un 0,4 % entitats.

Durant l’any 2013 s’han fet 1.318 nous carnets de préstec per tal que els usuaris i usuàries puguin endur-se el material de la biblioteca a casa. D’aquests, 264 s’han realitzat a infants: 7 a petits lectors (0-2 anys), que en la majoria dels casos utilitzen el carnet dels seus pares, 257 a infants (3-11 anys); 174 a joves (12-17 anys) i 872 a adults, dels quals 186 a persones de 18 a 29 anys, 665 a persones d’entre 30 i 64 anys i 21 a persones de més de 65 anys. Pel que fa a les entitats s’han realitzat 8 nous carnets.

Actualment la Biblioteca té un fons de 103.213 documents, dels quals un 79 % són llibres, un 7 % cd, un 6% dvd, un 6% revistes i un 2% materials d’altre tipus. Al llarg del 2013 s’ha produït una ampliació d’aquest que ha suposat l’alta de 4.868 nous documents que ha calgut processar, catalogar, folrar…

Préstec

El préstec és, amb diferència, el servei més utilitzat pels nostres usuaris. Cal tenir present però, que també es realitza servei de préstec a usuaris i usuàries que disposen de carnet d’altres biblioteques, la majoria de poblacions com Roses, Llançà o l’Escala que sovint també acudeixen a la Biblioteca Fages de Climent pel nombre i varietat dels seus fons i per la política de préstec, tot i disposar aquestes poblacions de biblioteca pròpia.

Cal destacar el fet que la Biblioteca de Figueres és l’única biblioteca de Catalunya que no estableix límit de préstec, a diferència de la resta de biblioteques de Catalunya on es poden retirar un màxim de 30 documents i conservar-los fins a 30 dies.

El 2013 la Biblioteca ha deixat 134.771 documents, una mitjana de 481 préstecs al dia. D’aquests un 68% són llibres, un 22% dvd, un 7 % cd i un 3 % revistes.

Les cinc novel·les més prestades:

  • Misión olvido, de María Dueñas
  • Venganza, de Benjamin Black
  • El Guardián invisible, de Dolores Redondo
  • El Maestro del Prado, de Javier Sierrra
  • La Vacant imprevista, de J.K. Rowling

Les cinc pel·lícules més prestades:

  • Un buen año, de Ridley Scott
  • Los Juegos del hambre, de Gary Ross
  • Katmandú, d’Iciar Bollaín
  • La Pesca de salmón en Yemen, de Lasse Hallström
  • Bon appétit, de David Pinillos

Dins del servei de préstec, cal fer especial menció del Servei de Préstec Interbibliotecari, que es duu a terme gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya, permetent que els usuaris i usuàries de les Biblioteques de Catalunya, a través de la seva biblioteca, puguin tenir accés a llibres del seu interès que es troben en d’altres biblioteques del territori. Donat l’ampli fons de la Biblioteca de Figueres, cedim en préstec a d’altres equipaments un nombre important de documents, essent la xifra del 2013 de 2.396, el doble que la xifra del 2012, la qual cosa afavoreix una rotació més elevada del fons. Pel que fa al préstec interbibliotecari rebut, la xifra ha estat de 3.303, molt semblant a les dades d’anys anteriors, dada que corrobora el fet que la nostra col·lecció s’adequa als interessos dels nostres usuaris. Aquesta xifra de préstec interbibliotecari inclou els lots destinats als clubs de lectura.

Internet

1928 usuaris han realitzat a la Biblioteca un total de 29142 sessions d’Internet, unes 104 al dia. A més, 2182 usuaris han fet 11768 connexions wi-fi, una mitjana de 42 al dia.

Pel què fa a la pàgina web de la Biblioteca, va rebre un total de 12349 visites, essent les pàgines més consultades la premsa digitalitzada, les seccions d’Agenda i Noticies i la descàrrega de les guies de lectura.

Activitats

Les activitats són un altre dels pilars de la Fages de Climent, doncs és a través d’aquestes que la biblioteca vetlla pel forment de la lectura i un major dinamisme de l’equipament.

La Biblioteca opta per una programació d’activitats plural que intenta satisfer la demanda dels nostres usuaris i usuàries, aconseguint una participació de 8.500 persones al llarg de l’any 2013. D’aquesta xifra, un 14% van ser assistents a les hores del conte, un 22% als clubs de lectura, un 32% a les visites escolars o de presentació de l’equipament, un 26% a les presentacions de llibres i xerrades, un 2% a cursos i un 4% a exposicions i altres activitats.

Al llarg del 2013 el nombre d’activitats proposades va augmentar significativament respecte a l’any 2012, tal i com es pot constatar a la gràfica següent:

activitats-biblioteca-2013

assistents-activitats-biblioteca-2013

De la totalitat d’aquestes xifres, volem remarcar especialment l’important increment de les activitats destinades al públic infantil, com ara hores del conte, visites escolars i el club de lectura per a estudiants de 3r de primària que, juntament als programes a les llars d’infants, responen a la voluntat de fomentar la lectura entre nens i nenes i que, alhora, s’han traduït en un augment significatiu d’usuaris de la franja dels 0 a 12 anys.

El 2013 també va ser el primer any que va celebrar-se a la biblioteca la Revetlla de Sant Jordi, amb la participació dels autors locals. Aquest acte va néixer amb la voluntat que la Biblioteca es convertís en un aparador del talent local i, alhora, en un espai de relació entre escriptors, editors i lectors contribuint al foment de la lectura.

La majoria de les activitats són organitzades per la pròpia Biblioteca, tot i que sovint també s’acullen propostes d’altres entitats.

Projectes

A banda de les activitats habituals, el 2013 van iniciar-se diversos projectes, alguns dels quals han tingut continuïtat al 2014. Alguns van sorgir a proposta del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, com ara “Biblioteques amb DO”, “Verbaliada”, “Públics BIB” i “Wiki loves BibliotequesCAT”. Aquestes propostes han acostat nous públics a la Biblioteca, han permès fer lligams amb nous col·laboradors i han contribuït a la difusió del fons i serveis.

“La Biblioteca a les llars d’infants” és un projecte de foment de la lectura adreçat a les famílies amb nens de 0 a 3 anys que s’engegà el 2013. Es va continuar amb la digitalització sistemàtica del fons hemerogràfic i gràfic anterior a 1960.

La Biblioteca Fages de Climent va iniciar la participació en el projecte “Wiki loves BibliotequesCAT” del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.

“La Biblioteca a les Llars d’Infants” és un dels projectes propis més ben valorats dels iniciats el 2013. Aquest va néixer amb la voluntat de fomentar la lectura entre les famílies amb infants de 0 a 3 anys.

Pel que fa a l’àmbit municipal, la Biblioteca s’ha sumat a projectes com el de la Xarxa de Voluntariat, acollint voluntaris i voluntàries la generositat dels quals ha permès tirar endavant tasques del dia a dia de la biblioteca com ara folrar llibres o ordenar prestatges i el servei de préstec a domicili.

Es va iniciar una col·laboració amb el Servei Educatiu de l’Alt Empordà amb el suplement mensual Diàlegs d’Educació del setmanari Empordà que vam dur a terme juntament amb altres biblioteques de la comarca, amb les quals hem creat un grup de treball amomenat BibliotecAE.

Especial menció mereix el projecte de digitalització. L’any 2013 es va continuar amb la digitalització sistemàtica de la premsa històrica dels segles XIX i XX i materials gràfics relatius a les entitats figuerenques presents a principis del s. XX.

Vam digitalitzar un total de 11.058 pàgines que s’incorporaran properament al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona. La Diputació es troba en procés de disseny d’un portal que permeti la consulta única de totes les col·leccions digitals. És a dir, que en una mateixa pàgina web, es pugui tenir accés a premsa, a programes de fires, a cartells, a fotografies, llibres, etc.

D’aquestes pàgines unes 6000 són de premsa del S.XIX provinents de la Col·lecció Fajol i de l’Arxiu Puig Massanet de Vilafant. Concretament, El Ampurdán (1879-1886), i Boletín de Caza y Pesca (1880) són de la col·lecció Fajol i El Semanario de Figueras (1886-1893) i El Regional (1893-1909) són de l’Arxiu Puig Massanet de Vilafant.

Pel que fa a la resta, es tracta de publicacions dels anys 50 i 60 com ara Boletín Informativo U.D. Figueras i algunes publicacions del Casino Menestral.

També hem continuat amb la digitalització de programes de Fires, els programes de la Fira del Dibuix i la Pintura i els de l’Aplec de la Sardana fins els anys 60.

A banda d’aquestes publicacions, hem digitalitzat material gràfic: cartells, goigs, programes de mà, targetes que permetran estudiar la vida social i recreativa de la Figueres de principis de segle XX. Cartells de cinema de la Sala Edison, del Teatre Jardí, programes d’Atenea, de Foment de la Sardana, del Casino Menestral, del Liceo Monturiol, de l’Associació de Música de Figueres, Erato,de la Fira Agrícola i Certamen, de diferents centres d’ensenyament, Parròquies, etc. S’ha fet una feina d’inventari i classificació de més de 2000 documents i el projecte continua desenvolupant-se aquest any per tal d’arribar a l’inventari total de tot aquest tipus de material i posar-ho a l’abast dels investigadors.

La digitalització sistemàtica de tot el fons anterior als anys 60 l’entenem com un procés natural que han de fer les biblioteques, arxius… per tal d’oferir als estudiosos majors facilitats en la consulta del fons antic.

Infografia

Podeu consultar un resum d’aquestes xifres a la infografia “La Biblioteca de Figueres en xifres 2013”

disponible a: https://magic.piktochart.com/output/2282306-la-biblioteca-de-figueres-en-xif

Biblioteca Fages de Climent – Plaça del Sol, 11 – 17600 Figueres | T 972 67 70 84 | info@bibliotecadefigueres.cat www.bibliotecadefigueres.cat