Catalunya, la comunitat autònoma amb més desnonaments

stop-deshaucios

Segons les dades del CGPJ -Consejo General del Poder Judicial-, al primer trimestre de 2019 es van practicar 3.557 desnonaments al territori, el 22,9% del total estatal

L’associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya “AICEC-ADICAE” reivindica la modificació urgent de la Llei d’Arrendaments Urbans, el principal responsable que al primer trimestre de l’any s’hagin produït només a Catalunya 3.557 desnonaments, el que significa el 22,9% del total estatal. Cal dir que entre els mesos de gener i març a tot l’estat es van superar els 10.000 desnonaments només per l’aplicació de la LAU.

AICEC-ADICAE dóna resposta, d’aquesta manera a les dades sobre desnonaments que el Consejo General del Poder General va publicar ahir.

L’augment imparable dels desnonaments derivats del lloguer, que representen a tot l’Estat set de cada deu fa que per AICEC-ADICAE esdevingui imprescindible la regulació urgent de les pujades de preus a les zones urbanes.

L’Associació considera que s’ha de fixar un índex de preus màxims per zona en relació directa amb el Salari Mínim Interprofessional, amb el nivell de renda per habitant i la tipologia de l’habitatge.

Segons AICEC-ADICAE, resulta fora de tota lògica possible que el preu de l’accés a l’habitatge, i especialment en el règim de lloguer, no s’estigui abaratint i que els consumidors que vulguin accedir a un habitatge es trobin amb les mateixes dificultats – o encara pitjors – que en els temps del boom immobiliari. Per AICEC-ADICAE, mentre no hi hagi una baixada de preus, es important que hi hagi una dotació d’ajudes més àmplia per al règim de lloguer, especialment per a aquells consumidors més desafavorits.

Per frenar aquesta bombolla del lloguer, AICEC-ADICAE proposa una partida més gran del pressupost per tal d’augmentar el paquet d’habitatges socials a Catalunya i una revisió periòdica d’usos i condicions. En aquest sentit, és imprescindible la creació d’una borsa amb habitatges desocupats per posar-los al mercat com a habitatges socials en règim de lloguer.

Tot i això, cal tenir en compte que el 25% dels desnonaments es deuen a execucions hipotecàries. Per combatre aquestes xifres, AICEC-ADICAE reclama que les administracions promocionin i implementin les possibilitats per a accedir a mecanismes com ara la reestructuració del deute, possibles quitances i la dació en pagament, per tal de millorar els drets dels consumidors en aquest àmbit.