Comunicat informatiu en relació a la denúncia de Greenpeace sobre la protecció de la Jonquera davant d’incendis

figueres-foc-carrer-barceloneta-4

Avui dijous, 30 de maig, diversos mitjans i agents informatius, com l’Empordà, El Gerió Digital i el periodista Marc Estarriola Prujà (en el grup de facebook Ets de la Jonquera si…), es fan ressò d’una denúncia de Greenpeace segons la qual la Jonquera no tindria plans preventius ni d’emergència local davant d’incendis. Des de l’Ajuntament de la Jonquera es comunica que aquesta informació és completament falsa i s’exposa que:

· Fins l’any 2014 els protocols d’actuació davant de situacions d’emergència relacionades amb la climatologia estaven recollits en plans diversos -com ara l’InfoCat, el NeuCat o el TransCat- impulsats pel Departament d’Interior de la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments. L’Ajuntament de la Jonquera ha participat sempre, de manera activa i continuada, en tots aquests plans.

· L’any 2014 es va acordar l’impuls en els municipis del territori català d’un nou tipus de pla de protecció civil, anomenat DUPROCIM, que aglutina en un document únic el protocol de prevenció i actuació davant de qualsevol tipus d’emergència. Llavors, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va realitzar convenis amb els diferents ajuntaments de la comarca per tal que cada municipi es dotés d’un Pla de Protecció Civil Municipal. En virtut d’aquesta col·laboració, el municipi de la Jonquera compta des del passat 31 de maig de 2018 del seu propi Pla de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que va ser aprovat en sessió plenària -amb el vot favorable de tots els grups polítics- i enviat posteriorment a Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per tal que en fes l’homologació corresponent.

· A banda de comptar amb un Pla de Protecció Civil Municipal, l’Ajuntament de la Jonquera va ser dels primers de la comarca a obrir franges perimetrals antiincendis, que ha anat mantenint i conservant durant els anys següents a la seva creació.

· Així mateix, l’Ajuntament de la Jonquera és membre actiu, conjuntament amb la Diputació de Girona, del Projecte COOPEREM 2018-20, emmarcat en el Programa interregional POCTEFA, que té per objectiu desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona transfronterera catalano-francesa.

Atesos els fets exposats, queda palès que l’Ajuntament de la Jonquera treballa, des de fa temps i de forma coordinada amb altres administracions, en la prevenció i planificació antiincendis. I es deixa constància, així doncs, de la falsedat de la informació publicada per Greenpeace i difosa pels mitjans i agents esmentats.

Fotografia: Foto arxiu Xavi Toral