El Consell reforçar l’empoderament d’un grup de dones de la comarca d’origen migrant

dones_referents

EL CONSELL COMARCAL POSA EN MARXA EL PROGRAMA DE DONES REFERENTS COMUNITÀRIES DE L’ALT EMPORDÀ

L’equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà posa en marxa una línia d’intervenció innovadora, flexible i propera orientada a reforçar l’empoderament d’un grup de dones de la comarca d’origen migrant, amb l’objectiu de facilitar processos d’intervenció comunitària amb diversos agents de la comarca per reforçar la inclusió i cohesió social.

Aquesta iniciativa, que porta el nom de “Programa dones referents comunitàries de l’Alt Empordà”, està finançada per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa i té una durada d’un any.

Dissenyada des d’una perspectiva de gènere per empoderar dones d’origen migrant de diferents creences, ètnies i orígens, s’orienta a atendre adequadament les seves necessitats, reforçar el treball entre grups d’iguals i la intervenció comunitària a la comarca. El programa està adreçat a millorar les competències i habilitat de les dones, el seu benestar emocional i la xarxa de relació social per generar impacte en la seva vida quotidiana, les seves famílies, la convivència ciutadana i els i les professionals participants.

UN PROGRAMA EN TRES FASES

El programa ha començat aquesta setmana amb la formació i especialització d’un grup de dones migrades en diversos àmbits, per tal de formar-les com a referents de la comunitat a la comarca. S’impartirà una formació de 200 hores durant sis mesos. En una segona fase el programa promourà processos de dinamització comunitària intercultural a quatre municipis de la comarca (Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador), amb grups de dones amb trajectòria migratòria.

En una tercera fase, el programa promourà sessions de formació impartides per les dones referents comunitàries, adreçades a diferents perfils professionals del Consell Comarcal, ajuntaments i dels àmbits educatius i de la salut. Amb aquesta acció es pretén millorar el coneixement de la diversitat intercultural i la realitat de les dones i famílies d’origen migrant de l’Alt Empordà.