El Ebro en llamas

ebro-llamas-castell

· Claves políticas, militares y diplomáticas de la batalla más cruel de la Guerra Civil Española
30 de setembre a les 8 de la tarda a la Seu Social dels Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres.

L’autor tortosí amb aquest llibre tanca la triologia de llibres dedicats a la batalla de l’Ebre, una de les més cruels de la Guerra Civil. L’objectiu d’aquesta obra és donar resposta a moltes incògnites que van quedar per resoldre.

Daniel Arasa (Tortosa, 1944), doctor en Humanitats i Ciències Socials, ha dedicat bona part de la seva carrera professional a la investigació de diferents vessants de la Guerra Civil espanyola, centrant-se especialment en la persecució religiosa, la informació i la propaganda en els mitjans de comunicació, i la batalla de l’Ebre.

Després de La batalla de las ondas en la Guerra Civil Española i La batalla del Ebro a través de los partes de la guerra, la prensa y la radio, El Ebro en llamas és el tercer llibre que publica amb l’Editorial Gregal.

El Ebro en llamas ofereix una visió «diferent» de la batalla de l’Ebre, la més sagnant i decisiva de la Guerra Civil Espanyola, i la més gran de totes les ocorregudes a la història de la Península Ibèrica. Franco, que la va guanyar, la va qualificar de «la más fea» de les batalles de la guerra.

En aquest llibre es descriu la batalla i els enfrontaments entre els adversaris de manera sintètica, perquè molts llibres ja n’han parlat de manera molt detallada. Per aquest motiu, no es pretén repetir tot allò ja conegut, sinó aportar noves dades i nous aspectes rarament tractats i que només coneixen sectors molt minoritzats. S’intenta aprofundir en les claus polítiques, militars i diplomàtiques, en els motius pels quals es va actuar en un sentit o un altre, les circumstàncies internes del país i les conjuntures internacionals que van incidir o que van portar a prendre determinades decisions a cada bàndol, així com les conseqüències de tot allò ocorregut i els danys colaterals. És un llibre que revela aspectes desconeguts, respon a molts «per quès» i aporta nombroses dades inèdites o les explica d’una altra manera.

No és una obra de base testimonial, sinó documental. Ja hi ha uns quants testimonis personals inèdits, però existeixen molts llibres en què els protagonistes han narrat les seves vivències. Pretén anar al fons de les claus, els motius pels quals van actuar uns i altres i les conseqüències que se’n van derivar. Per exemple, demostra amb multitud de dades que no és cert que els nacionals fossin «sorpresos» per l’atac republicà.

Intenta donar solucions a preguntes substancials. Com ara, per exemple:
· Per què el govern i els alts càrrecs republicans plantegen aquesta batalla quan saben que no poden guanyar-la? Tenia sentit enviar desenes de milers d’homes a la mort?
· De quines dades disposaven els serveis d’informació nacionals sobre els preparatius enemics?
· Passaven espies d’una banda a l’altra de l’Ebre per obtenir informació de l’enemic?
· Quanta aigua portava el riu quan l’Exèrcit Popular el va creuar per iniciar l’ofensiva?
· Quins «cops» diplomàtics es van fer per impactar les conselleries i l’opinió pública internacional? Com seguia el món el que succeïa a Espanya el 1938?
· Com Negrín i els comunistes van ser capaços amb tan poc temps d’aixecar l’esperit dels republicans, recuperar-se de les derrotes i llençar una gran ofensiva?
· Van ser els republicans presoners de la seva pròpia propaganda i no van retirar-se a temps?
· Per què Franco segueix una estratègia en contra del criteri de quasi tots els seus generals? Per què no va atacar València o es va proposar conquerir Catalunya en lloc de combatre a les muntanyes sense valor i produint-se milers de víctimes?
· Què va passar a l’última fase de les Brigades Internacionals i la retirada dels estrangers?
· Va servir d’alguna cosa la política de no intervenció?
· Quines tensions internacionals es van produir mentre milers de persones es dessagnaven a l’Ebre? Per què la premsa mundial informa menys d’aquesta batalla que d’altres menys importants de la Guerra Civil?
· Quin armament tenien uns i altres?
· Per què l’aviació republicana va absentar-se en els inicis de la batalla?
· Com va actuar l’aviació dels dos bàndols? Per què el foc de l’artilleria nacional era poc eficaç malgrat la seva superioritat numèrica? Va haver-hi operacions de «comandos»? Canvis d’estratègia d’uns i altres?
· Per què Franco es negava a la mediació per posar fi a la guerra? Hi va haver intents de negociació de pau?
· Va allargar la guerra aquesta batalla? Quines conseqüències va tenir?
· Van aprofitar els nacionals la seva victòria? Van pretendre els republicans vendre com un èxit allò que havia estat una catàstrofe?

Totes aquestes qüestions i molt més les respon Daniel Arasa en el seu llibre de caràcter històric i divulgatiu que té la voluntat de mostrar-nos des d’una altra perspectiva un fet tan rellevant com la Batalla de l’Ebre.