El programa de Dones Referents Comunitàries reforçar la inclusió i cohesió social

figueres-2019-dones_referents

Una dotzena de profesisionals ja han participat en el programa
Des que a finals del passat mes de gener es va posar en marxa el programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà, més de 12 professionals de l’àmbit de la intervenció social i la salut han fet sessions de formació a aquest grup de 14 dones. Aquesta iniciativa la promou l’equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i es tracta d’una acció innovadora, flexible i propera orientada a reforçar l’empoderament d’un grup de dones de la comarca d’origen migrant, amb l’objectiu de facilitar processos d’intervenció comunitària amb diversos agents de la comarca per reforçar la inclusió i cohesió social. L’acció està finançada per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa i té una durada d’un any.

En aquests moments s’està implementant la primera fase del programa centrada en una formació intensiva de les dones referents comunitàries. Aquesta formació de 200 hores que acabarà a finals del mes de juny, es centra en diversos àmbits i està orientada a facilitar  informació i coneixement de primera mà dels recursos i serveis públics que existeixen al territori. En les primeres sis setmanes de formació, diversos professionals han presentat i treballat amb les dones les qüestions següents: processos migratoris i la construcció de la diversitat cultural; mediació intercultural; serveis socials bàsics; Servei d’Atenció i Informació a les Dones de l’Alt Empordà, acompanyament a la infància i els joves, acompanyament a la gent gran, serveis d’habitatge i el sistema català de salut.

Els professionals que han acompanyat les dones referents comunitàries en aquest inici del programa treballen en diversos serveis públics: Pere Cortada, tècnic en polítiques migratòries de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya; Ouafae Acharki, mediadora intercultural Equip d’inclusió del Consell Comarcal Alt Empordà; Carme Ortega, coordinadora dels Serveis Socials Bàsics del CCAE; Elisabet Franco, tècnica del SIAD de l’Alt Empordà; Neus Juanola, tècnica en polítiques migratòries del CCAE; Cristina Cantarero, coordinadora Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’Alt Empordà; Mar del Mar Carreres, Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies del CCAE; Glòria Pla, coordinadora del Programa d’Atenció a la Dependència del CCAE; Eva Coromines, servei de teràpia ocupacional del CCAE; Ester Tomar, coordinadora Oficina Local d’Habitatge del CCAE; Xavier Burjons, cap de la Unitat Transversal Regió Sanitària Girona de CatSalut i Carles Mundet, cap del servei de promoció de la Salut a Girona de CatSalut.

El programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà ha estat posat en marxa per l’equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal. Respon a la necessitat de posar en marxa una línia d’intervenció innovadora, flexible i propera orientada a reforçar l’empoderament d’un grup de dones de la comarca d’origen migrant, amb l’objectiu de facilitar processos d’intervenció comunitària amb diversos agents de la comarca per reforçar la inclusió i cohesió social.

Aquest programa compta amb la col·laboració de la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa i té una durada d’un any. Dissenyat des d’una perspectiva de gènere per empoderar dones d’origen migrant de diferents creences, ètnies i orígens, s’orienta a atendre adequadament les seves necessitats, reforçar el treball entre grups d’iguals i la intervenció comunitària a la comarca. El programa està adreçat a millorar les competències i habilitat de les dones, el seu benestar emocional i la xarxa de relació social per generar impacte en la seva vida quotidiana, les seves famílies, la convivència ciutadana i els i les professionals participants.

UN PROGRAMA EN TRES FASES

El programa ha començat amb la formació i especialització d’un grup de dones migrades en diversos àmbits, per tal de formar-les com a referents de la comunitat a la comarca. S’impartirà una formació de 200 hores durant sis mesos. En una segona fase el programa promourà processos de dinamització comunitària intercultural a quatre municipis de la comarca (Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador), amb grups de dones amb trajectòria migratòria.

En una tercera fase, el programa promourà sessions de formació impartides per les dones referents comunitàries, adreçades a diferents perfils professionals del Consell Comarcal, ajuntaments i dels àmbits educatius i de la salut. Amb aquesta acció es pretén millorar el coneixement de la diversitat intercultural i la realitat de les dones i famílies d’origen migrant de l’Alt Empordà.