El servei de recollida d’animals domèstics de l’Alt Empordà a contractació

perros-callejeros-wikipedia

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar, aquest dimarts i en el capítol d’afers urgents, l’expedient relatiu a la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i el de gestió i control de colònies de gats a la comarca. Aquest expedient inclou el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regulen el contracte.

L’expedient s’ha dividit en dos lots -recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i gestió i control de les colònies de gats- amb la qual cosa vol dir que les empreses que vulguin licitar ho poden fer per una o per les dues prestacions. El pressupost total de la licitació, que es fa per als exercicis de 2019 i 2020, és de 338.956,64 euros. D’aquest import, 307.769,19 euros són per a la recollida d’animals i 31.187,46 per al control de les colònies de gats.