Els graduats en enginyeria poden accedir a convocatòries públiques a les quals se’ls havia exclòs

enginyers-seu-barcelona

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, ha dut a terme un seguit d’actuacions en els darrers mesos per tal de complir amb un dels seus objectius que és la defensa professional.
Es dóna la circumstància que darrerament ajuntaments com el de Figueres, Salt o la Diputació de Girona han hagut d’esmenar convocatòries de places amb bases que impedien que els enginyers graduats hi poguessin aspirar.

Abans de la darrera reforma universitària coexistien dues titulacions, la d’enginyer tècnic industrial i la d’enginyer industrial. La primera permetia accedir a places del tipus grup B, reservades a diplomats i enginyers tècnics, i la segona permetia accedir a places del grup A, reservades a llicenciats i enginyers. Amb l’entrada en vigor del Pla Bolonya el nou títol d’enginyer graduat té la capacitat d’accedir a convocatòries del grup A1. És habitual doncs que des de l’administració s’obviï la nova titulació d’enginyer graduat i encara es faci referència a les titulacions anteriors, provocant un greuge per a les aspiracions laborals d’aquest perfil professional.

En el cas de l’Ajuntament de Figueres, les bases indicaven que calia «estar en possessió de la titulació d’Enginyeria Industrial Superior, o Graduat en Enginyeria més el Mestratge Universitari d’Enginyeria Industrial». Per evitar aquesta discriminació el Col·legi va presentar un recurs de reposició per entendre que les bases no s’ajustaven a dret i que per tant eren lesives als interessos dels enginyers graduats. En aquest cas l’Ajuntament va haver d’acceptar que els Graduats en Enginyeria de la branca industrial tenen les capacitats i competències necessàries per a l’exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada ja que així ho estableix l’Ordre CIN 351/2009. I per tant va haver de redactar unes noves bases.

En el cas de l’Ajuntament de Salt la convocatòria d’una borsa de treball requeria a les seves bases la titulació d’enginyer superior, excloent als enginyers graduats. Tal com marca la legislació vigent i la jurisprudència a les convocatòries de grup A1 hi han de poder accedir els enginyers graduats, i per això el Col·legi va interposar recurs, que també va ser estimat positivament, fet que va permetre que es reobrís un nou termini d’inscripció a la borsa.

Un altre cas resolt favorablement als interessos dels enginyers graduats és el d’una convocatòria pública de la Diputació de Girona en què també es limitava l’accés a aquest perfil, i que també va haver de ser esmenat per part de l’administració.

A més el Col·legi ha dut a terme altres actuacions, de les que s’està pendent de resposta, i que van en la mateixa línia, davant l’Ajuntament de Calonge, l’Ajuntament de Girona, i un concurs convocat per la Gerència Territorial de Girona de l’ICS relatiu a l’elaboració d’un Pla Director Contra Incendis del complexe hospitalari del Trueta. En tots aquests casos s’ha vist que les bases no feien referència als enginyers graduats i per tant s’hi ha presentat recurs contenciós administratiu.