Els professionals de l’Hospital obtenen un 90% d’èxit en les puncions en vies difícils

LaiaSalleras

-És una de les conclusions que extreu la tesi doctoral de la infermera d’urgències Laia Salleras-
-L’evidència científica xifra que la mitjana d’èxit en aquest tipus de puncions oscil·la entre el 60 i el 90%-

Figueres, dimecres 17 d’abril de 2019.- Segons la tesi doctoral que ha elaborat la infermera de l’Hospital de Figueres, Laia Salleras, titulada “Valoració de l’usuari i del professional d’una tècnica infermera: la cateterització venosa perifèrica ecoguiada versus la tècnica tradicional en un servei d’urgències”, els professionals del servei d’urgències del centre obtenen un 89,9% d’èxit en les puncions en vies difícils mitjançant la tècnica habitual. Aquesta xifra se situa a la franja alta de la mitjana que s’assoleix en aquests casos, i que segons l’evidència científica oscil·la entre el 60 i el 90%. Si en lloc de la tècnica tradicional els professionals de l’Hospital de Figueres s’ajuden d’un ecògraf, el que s’anomena ecoguiada, l’èxit puja lleugerament i arriba a un 92%.

Un altre dels aspectes a analitzar és el grau de satisfacció dels pacients. Segons les persones que han contestat l’enquesta realitzada des de la Fundació Salut Empordà (FSE), el seu grau de satisfacció és de 7,7 punts, en una escala de zero a 10 punts, on aquesta darrera xifra és la puntuació màxima.

La tesi de la Laia Salleras contraposa dues tècniques per a col·locar un accés venós a un pacient, i es basa en el fet que aproximadament un 80% de les persones ateses al servei d’urgències hospitalari el necessiten per extreure-li mostres de sang i/o per administrar-li medicaments. Habitualment aquests catèters es poden introduir amb la tècnica utilitzada de forma convencional, que consisteix en buscar les venes mitjançant la palpació o la visualització. Però entre un 10 i un 40% dels casos fracassa, la qual cosa pot significar un endarreriment en el tractament i en el diagnòstic, causant molèsties a la persona amb repetides punxades.

Per resoldre aquest problema en els últims anys s’està utilitzant una nova tècnica, la cateterització venosa ecoguiada, que apliquen de manera pionera alguns hospitals de l’Estat, entre ells el de Figueres. Té unes taxes d’èxit elevades, al voltant del 90%. I el que ha fet del 2014 al 2018 la infermera del servei d’urgències Laia Salleras és estudiar la resposta de l’usuari i del professional davant de cada tècnica, gràcies a la participació de
més de 400 persones.

Salleras va defensar aquesta tesi doctoral a la Universitat de Girona el passat mes de febrer obtenint la qualificació de Cum Laude. És la segona infermera que treballa a la Fundació Salut Empordà en obtenir el títol de doctora, la qual cosa suposa un valor afegit per a la institució.

Característiques de la tècnica
La infermera de la FSE explica que “la tècnica de cateterització ecoguiada consisteix en la utilització de l’ecògraf per visualitzar venes profundes de les extremitats superiors.

L’ecografia és una tècnica d’imatge que es basa en l’anàlisi dels ultrasons i permet visualitzar imatges internes. Això permet al professional infermer poder accedir a venes que amb la tècnica habitual no es podrien localitzar i tot plegat de forma més eficaç”.

Afegeix que “per a l’usuari no suposa cap molèstia, sinó al contrari, que es redueixen les punxades innecessàries i augmenta la seva satisfacció”. Anualment aquesta tècnica s’utilitza en més d’un centenar de casos.

Salleras afegeix que “els infermers que realitzen la tècnica -a Figueres, una quarta part de la plantilla del servei d’urgències ho fa habitualment- estan molt satisfets de poder resoldre una situació que sense la utilització de l’ecografia podria esdevenir amb una mala estona pel pacient. Aquesta tècnica ecoguiada necessita d’una formació i expertesa per part dels professionals, per això any rere any anem formant infermers”.