Es porta al Ple el nou contracte de servei de manteniment de l’enllumenat i els espais verds públics

parc-bosc-figueres-2018

-Es proposa una modalitat de dos contractes de serveis durant cinc anys amb un cost total de 2.636.271,22 € anuals pel manteniment dels espais verds i de 1.447.219,01 € anuals per l’enllumenat públic-
– L’empresa mixta EcoServeis és qui presta des de l’any 2001 els serveis de neteja, recollida de residus, deixalleria municipal, manteniment dels espais verds i enllumenat, i s’extingeix aquest octubre-
-El concurs pel nou servei de recollida de residus i neteja es va aprovar aquest febrer i es troba en la fase final per a la seva adjudicació-

El govern municipal proposa al Ple de l’Ajuntament d’aquest dijous, 2 d’agost, l’aprovació del nou contracte de servei de manteniment de l’enllumenat i dels espais verds públics, serveis que actualment realitzar l’empresa EcoServeis des de l’any 2001 juntament amb la recollida de residus i la neteja de la ciutat.

L’empresa EcoServeis s’extingeix aquest octubre i per aquest motiu es posen a licitació els serveis per a la seva nova adjudicació. En el cas de la recollida de residus i la neteja, el concurs ja es troba en fase final per a la seva adjudicació, i ara es proposa al Ple l’aprovació dels plecs per treure a concurs l’adjudicació dels nous contractes d’enllumenat públic i de manteniment dels espais verds.

La proposta pel manteniment de l’enllumenat públic consta de cinc anualitats amb un cost per any de 1.447.219,01 €, i els serveis que ha de cobrir el nou contracte són els de manteniment , serveis generals i control energètic, oficina tècnica, control de funcionament i manteniment correctiu, reparació de danys causats per tercers, llums de Nadal, o inversions per reposició, renovació, ampliació i millora de l’enllumenat entre d’altres.

La proposta pel manteniment de parcs i jardins consta de cinc anualitats amb un cost per any de 2.636.271,22 €, i les prestacions que cerca el nou contracte són el manteniment preventiu dels espais verds públics per a garantir el correcte ús per part dels ciutadans, correcta implantació de la vegetació d’aquest espais i la seva millora contínua dels espais, i el manteniment dels paviments tous (sauló, graves, sorrals, mulch) i paviments durs de l’àmbit del verd urbà.

L’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, destaca la importància d’aquests contractes de serveis de manteniment que representen una part molt important de la cura de l’espai públic i recorda que l’actual empresa es troba completament obsoleta després de 17 anys de servei i és absolutament necessària aquesta renovació del servei.

“Hem fet un pas molt important amb el concurs per al nou servei de neteja i recollida de residus, que suposarà un canvi absolut i una millora completa del servei, i ara ens cal fer aquest últim pas per renovar els serveis de manteniment dels parcs i jardins i de l’enllumenat per posar Figueres al dia amb més neteja, nous contenidors i maquinària, renovació de l’enllumenat i en definitiva, més cura de l’espai públic”, afirma l’alcaldessa.