Es publiquen les noves bases d’adjudicació d’estands per a l’Embarraca’t 2017

barraques-fires-santa-creu-figueres-2013

El nou sistema de selecció prioritza les entitats que destinin els ingressos obtinguts a projectes socials a la ciutat. El termini per presentar sol·licituds per a l’obtenció d’un estand estarà obert fins el 28 de febrer.

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat les noves bases d’adjudicació dels estands de l’Embarraca’t 2017, que inclouen les mesures proposades per la Comissió Mixta creada per consensuar el nou model d’aquesta activitat. Una de les principals novetats del nou sistema d’adjudicació és la inclusió d’un sistema de puntuació que prioritzarà les entitats que destinin els ingressos obtinguts a projectes socials a la ciutat.

Les associacions que vulguin optar a un estand hauran de presentar una memòria valorada del projecte al qual destinaran els ingressos obtinguts amb la concessió.  Aquest document haurà d’incloure aspectes com la finalitat de la iniciativa, el públic a qui s’adreça, el pressupost d’ingressos i despeses o el termini d’implementació, entre altres. Es prioritzaran aquells projectes relacionats amb finalitats com el foment de la diverstitat, la cohesió i la inclusió en els àmbits social, educatiu, cultural i/o esportiu. També es valoraran aquelles iniciatives relacionades amb la promoció de la participació ciutadana, la igualtat, la transparència, la consciència ambiental o les oportunitats per a joves.  Els adjudicataris, a més, hauran d’avenir-se a tenir fiscalitzats els ingressos i hauran d’acreditar la destinació dels diners obtinguts.

Les associacions sense ànim de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Figueres, són les úniques que poden optar a un estand. El termini per presentar sol·licituds per a l’obtenció d’un estand estarà obert fins el 28 de febrer.

 

 

 

Yolanda Falcon

Yolanda Falcon

Periodista