Exposició "El meu cos, els meus drets" a la galeria Dolors Ventós

Centenars de milions de joves viuen situacions de risc degut a les mesures o la manca de mesures dels seus governs sobre la seva vida sexual. Les estimacions actuals de l’ONU i les ONGs els auguren un futur ple de perills.

Algunes dades per a reflecionar:

Relacions sexuals

Les relacions homosexuals son il·legals, actualment, al menys a 76 països (i, en alguns països, són punibles amb la mort)

Cada any es produeixen en el món 340 milions de noves infeccions de transmissió sexual. Els índexs més alts corresponen a joves entre 15 i 24 anys.

Cada dia contrauen el VIH 3.000 joves en tot el món.

Embaràs

Tots els anys moren 70.000 adolescents

Al món hi ha 215 milions de dones que no poden accedir a mètodes anticonceptius

Avortament

L’OMS ha establert una clara correlació entre la penalització de l’avortament i la mort de dones per aquesta causa. La mortalitat materna és 3 vegades més alta en països amb lleis restrictives contra l’avortament.

Es calcula que cada any es produeixen 22 milions d’avortaments no segurs.

El 13 % de les morts maternes són causades per avortaments no segurs. 47.000 dones embarassades moren cada any per complicacions derivades d’avortaments no segurs.

El 40% de les dones en edat de procrear viuen en països on l’avortament està prohibit o restringit o és inaccessible.

La UNFPA ( Fons de Població de Nacions Unides)  ha determinat que l’ús d’anticonceptius podria prevenir 187 milions d’embarassos no desitjats, 105 milions d’avortaments induïts i 215.000 morts maternes a l’any. Segons el Centre Internacional de la Dona, es calcula que, en tot el món, 215 milions de dones  desitgen deixar de tenir fills o retardar el moment de tenir-los, però no utilitzen -o no poden utilitzar- anticonceptius

Matrimoni

És probable que en els propers 10 anys 50 milions de nenes es casin abans d’haver complert els 15 anys.

En 52 països, les nenes menors de 15 anys es poden casar amb el consentiment dels pares.

Si es manté la tendència actual, el 2030 el nombre anual de matrimonis prematurs haurà ascendit a 15 milions, cosa que representa un augment del 14%.

Violència

En tot el món, 150 milions de nenes menors de 18 anys han patit agressió sexual. El 50% tenien menys de 16 anys en el moment de l’agressió.

A la República Democràtica del Congo, la primera experiència sexual del 64% de les dones va ser una agressió

Als EEUU, el 83% de les nenes entre 12 i 16 anys que van a escoles públiques han patit assetjament sexual a l’escola.

A tot el món, 140 milions de dones i nenes han patit mutilació genital femenina. Cada any, 3 milions de nenes estan exposades a aquesta pràctica.

1 de cada 3 dones del món ha patit violència, abusos sexuals o ambdues coses.

Per què aquesta campanya ARA?
La ICPD+20 y l’agenda per al desenvolupament després de 2015

A la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament (ICPD) que es va celebrar a El Cairo, Egipte, el 1994, es va reconèixer que la salut i els drets sexuals i reproductius, la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones eren fonamentals per al desenvolupament. Líders de 179 països, que representaven totes les regions del món, van aprovar un programa d’acció històric. Aquest programa reafirma els drets establerts en diversos tractats internacionals de DDHH i fixa normes per a la seva aplicació per part dels governs i dels donants.

Des de la conferència, els governs s’han anat reunit cada 5 anys per avaluar els avenços en l’aplicació d’aquestes normes. El 2014 s’ha fet l’avaluació de l’estat de l’aplicació del Programa d’Acció de El Cairo després de 20 anys (ICPD+20) i se n’ha previst la seva futura implementació (això va tenir lloc a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, entre el 7 i l’11 d’abril de 2014).

L’agenda per al desenvolupament després de 2015 contindrà noves metes de desenvolupament, acordades per tots els governs en els propers 2 anys. Activistes de tot el món estem propugnant la inclusió dels drets sexuals i reproductius entre elles.

Bones notícies:

Acord històric sobre drets sexuals i reproductius a Amèrica llatina i el Carib

Es va arribar a l’acord durant la Primera Conferència regional sobre població i Desenvolupament de 2013, on van participar 250 persones d’organitzacions de la societat civil. S’hi va reconèixer que la penalització de l’avortament provoca l’augment de la mortalitat i morbilitat maternes i no disminueix el nombre d’avortaments.

Es va consensuar el reconeixement del respecte a l’orientació sexual i identitat de gènere i es van reconèixer els drets sexuals com a drets independents de la reproducció. Entenent que els drets sexuals abarquen el dret a una sexualitat plena en condicions segures, així com el dret a prendre decisions lliures, informades, voluntàries i responsables sobre la seva sexualitat, amb respecte per la seva orientació sexual i identitat de gènere, sense coerció, discriminació ni violència.


Pla d’Acció de la Comissió Europea sobre l’erradicació de la Mutilació Genital Femenina

La Comissió Europea va posar en marxa el 2013 per primera vegada el seu pla d’acció per erradicar la mutilació genital femenina. Aquest pla demana més informació a Europa, una millor formació dels professionals sanitaris i legals, finançament de la societat civil i l’intercanvi de bones pràctiques dins de la Unió Europea.

En les seves relacions exteriors, s’insta a plantejar el tema de la mutilació genital femenina en els diàlegs anuals i en el seu treball amb la Unió Africana.

Marroc, reforma de l’article 475 del Codi Penal sobre violació

Amb la reforma de l’article 475 del Codi Penal sobre violació, el 22 de gener de 2014, els violadors ja no poden eludir el procés judicial casant-se amb les seves víctimes, si aquestes són menors de 18 anys. Això ha suposat un pas molt important en la direcció correcta, però el Marroc continua necessitant una estratègia general pera protegir les dones i les nenes de la violència.

Maldivas: Una noia víctima de violació es lliura d’una indignant condemna de flagel·lació el 2013 

Un Tribunal Superior de Maldivas va anular la condemna de 100 fuetades i arrest domiciliari imposat a una noia de 15 anys pel delicte de mantenir relacions sexuals fora del matrimoni. La nois, declarada culpable de fornicació, també havia estat víctima de repetits abusos sexuals per part del seu padrastre

El Salvador: Beatriz, salvar una vida

El Salvador: Una noia embarassada, amb lupus i problemes renals, va demanar que se li practiqués un avortament ja que podia morir. El fetus, a més li faltava una part del crani i del cervell i no tenia possibilitats de sobreviure.

Les actuacions de diferents ONGs van fer que l’avortament fos possible.

“DRETS HUMANS I TREBALL SEXUAL”

El proper dijous, 27 de novembre, a les 19:30 hores, a la Galeria Dolors Ventós, es farà la xerrada “Drets humans i treball sexual”, a càrrec de Clarisa Velocci, de  HYPERLINK “http://www.genera.org.es/” n _blankl’Associació GENERA, que treballa en la defensa dels drets de les dones partint de l’àmbit del treball sexual

Montserrat Blasi

Grup Alt Empordà d’Amnistia Internacional

Tota la informació de la campanya es pot trobar a http://www.es.amnesty.org/micuerpomisderechos

 

La informació i el seguiment dels actes que es fan a Figueres i comarca la trobareu a: http://aicaltemporda.blogspot.com