FUNDACIÓ FERRAN SUNYER I BALAGUER

En record del matemàtic figuerenc Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967), les seves cosines Maria i Maria dels Àngels Carbona i Balaguer crearen l’any 1983 la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que s’integrà a l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1991.

Administració: Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon: +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180
e-Mail: ffsb@iec.cat

[tab name=”Fundació”]En record del matemàtic figuerenc Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967), les seves cosines Maria i Maria dels Àngels Carbona i Balaguer crearen l’any 1983 la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que s’integrà a l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1991.

Administració: Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon: +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180
e-Mail: ffsb@iec.cat

La finalitat de la Fundació és l’estímul de la recerca matemàtica, concedint premis a treballs de recerca o ajuts per a estudis o recerca en l’àmbit de les matemàtiques.
Web: Fundació Ferran Sunyer i Balaguer
[/tab]
[tab name=”Premi”]

El Premi Ferran Sunyer i Balaguer

[embedsite src=”http://www.figueres.com/embed/fundacio-02.php” width=”100%”  height=”2600″] [/tab]
[tab name=”Borses”]

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de Birkhäuser Verlag, convoca aquestes Borses Ferran Sunyer i Balaguer, ofertes als millors projectes d′estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.

Sol·licitants

[embedsite src=”http://www.figueres.com/embed/fundacio-02-2.php” width=”100%”  height=”500″]

Les sol·licituds s’han de presentar abans del dia 28 de febrer de 2013, a les 14 hores, i han d’anar acompanyades de la documentació següent:

[/tab]
[tab name=”Matemàtiques i Societat”]

Premi Matemàtiques i Societat

Premi instituït l′any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la finalitat d’estimular la presència de les matemàtiques en els mitjans de comunicació, el Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer ha acordat convocar el premi Matemàtiques i Societat per a reportatges o activitats sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques produïts als Països Catalans.

Candidats

Ofert a autors de reportatges o activitats, en qualsevol llengua, de caràcter generalista, sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, divulgació, presència en la societat…), produïts als Països Catalans en el dotze mesos anteriors a la data de resolució.

Presentació de candidatures

Les candidatures poden ésser presentades per persones físiques o jurídiques vinculades als mitjans de comunicació i a l’ensenyament o recerca de les matemàtiques fins 10 dies abans de la data de resolució, així com els membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.
Termini d′admissió de candidatures
[/tab]
[end_tabset]