Fundació SER.GI – Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social

Fundació SER.GI
Any fundació: 1987
Adreça: Pl. Lluís Companys, 12
17003 – Girona
Tel: 972 213 050
Fax: 972 213 717
info@fundaciosergi.org
Web: http://www.fundaciosergi.org

OBJECTIUS
– Promoure una millor qualitat de vida en els grups o minories amb dificultat en el seu desenvolupament personal, familiar o social.

ACTIVITATS
– Formació i recerca: cursos, seminaris, jornades, formacions ajustades a demandes específiques, escola d′estiu, Setmana Intercultural de Girona i projectes de recerca.
– Intermediació en habitatge: gestió de projectes locals d′intermediació en habitatge en diferents poblacions de les comarques de Girona.
– Educació: suport en l′atenció a la diversitat en centres educatius; suport, orientació i mediació familiar; gestió de serveis educatius per a la infància/adolescència en risc, i èxit escolar.
– Dinamització comunitària/intercultural: gestió i suport de plans integrals d′acollida, ciutadania i convivència intercultural a diferents municipis; dinamització i foment d′espais i processos participatius; suport a col·lectius i a associacions, i mediació intercultural.

Noticies de la Fundació:

[parse_feed feed=”feed://www.fundaciosergi.org/feed/” num=”16″ name=”Notícies de la Fundació” url=”feed://www.fundaciosergi.org/feed/” ]