IAEDEN demana l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2000 porcs a tocar de l ’ estany Llampol

estany-Llampol

-Més de 30 científics i estudiosos de l’Albera donen suport a la IAEDEN en la necessitat d’incloure l’estany Llampol dins de Xarxa Natura 2000-
La IAEDEN ha entrat al registre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per demanar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2000 porcs a tocar de l’estany Llampol i alhora la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.

A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes municipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i faunístic. La majoria d’aquest espais lacustres van ser inclosos dins el inventari de zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins la Xarxa Natura 2000.

salvem-estanyEn els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben un conjunt de 11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests espais humits van ser alterats durant el s.XVIII i XIX amb la construcció d’una sèrie de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connectaven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta aigua s’escola en menys de
100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany d’en Sendu, coneguts al Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest inventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

dscf0191Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Serra–Saguer, inclòs dins el inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, totalment dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat en el seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN riu Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explotació com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la possibilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap al sistema de recs d’escorrentia i en conseqüència cap a la resta de closes, basses, estany Llampol i el riu Torrelles pot provocar unes alteracions irreversibles al conjunt d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estudiosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNATURA 2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya : “es revisarà el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement legal específic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema d’Espais Naturals Protegits”

Per aquest motiu, els sotasignats demanem al Departament de Política Territorial i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya :

  1.  Que la instal·lació d’una granja de porcs en aquest espai descrit implica un risc molt elevat de malmetre els valors natural i paisatgístics d’aquesta zona humida i que no s’autoritzi la construcció i posterior explotació d’aquestagranja.
  2. Que la zona compresa entre el riu Torrelles (EIN riu Llobregat d’Empordà) i els dos polígons protegits de l’EIN Basses de l’Albera on s’hi troben aquest conjunt de closes, basses i estanys on s’hi mantenen hàbitats i espècies de flora i fauna d’interès comunitari, s’afegeixi a la resta de les zones protegides de l’EIN Basses de l’Albera i que passi a formar part de la Xarxa Natura 2.000.

Llistat d’estudiosos i científics que han donat suport:

Rosa M. Araguas Solà
Professora del Departament de Biologia i investigadora al Laboratori d’Ictiologia Genètica (UdG). Experta en caracterització genètica d’espècies, principalment d’aigües continentals, amb la finalitat de millorar la seva gestió.

Marta Ball-llosera
Llicenciada en Ciències Ambientals. Coordinadora tècnica de IAEDEN – Salvem l’Empordà i coordinadora del projecte Cultivant Biodiversitat de custòdia dels prats de dall i estanys a l’Albera.

Josep M. Bas Lay
Professor del Dept. de Ciències Ambientals & investigador del Grup de Recerca en Pertorbacions Ecològiques i Comunitats Animals Terrestres (PECAT, UdG). Expert en efecte/incidència de les pertorbacions en les comunitats animals i la biodiversitat.

Lluís Benejam
Professor de la Universitat de Vic. Delegat de Recerca i Director Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Dani Boix Masafret
Professor del Dept. de Ciències Ambientals & investigador de l’Institut d’Ecologia Aquàtica (UdG). Expert en l’ecologia de les comunitats d’estanys temporanis.

Carles Borrego
Professor Titular de Microbiologia de la UdG, investigador del Grup d’Ecologia Microbiana Molecular del IEA i professor d’investigació del Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Expert en l’estudi de l’im pacte de la contaminació antropogènica en les comunitats microbianes de les aigües continentals i, especialment, en la disseminació de resistències a antibiòtics en l’ambient.

Joan Budó
Responsable del Centre de Reproducció de Tortugues a l’Albera a Gar riguella, expert en herpetofauna.

Jordi Compte Ciurana
Professor Associat del Dept. de Ciències Ambientals & investigador de l’Institut d’Ecologia Aquàtica (UdG). Expert en ecologia de les comunitats d’estanys temporani.

David Cunillera Montcusí
Estudiant de doctorat del programa “Ciència i tecnologia de l’aigua”. Investigador de l’Institut d’Ecologia Aquàtica i del Grup de recerca en ecologia aquàtica continental (GRECO) a la UdG. Estudi en l’impacte dels incendis i la importància de la connectivitat en les comunitats d’estanys temporanis, utilitzant com a exemple els de l’Albera.

Carles Flaquer
Granollers Museum of Natural Sciences. Bat Research Area

Joan Font García
Dr. en Biologia. Professor associat de la Uvic-UCC. Expert en botànica i gran coneixedor de l’Albera.

Emili García-Berthou
Catedràtic d’ecologia de la Universitat de Girona. Expert en limnologia.

José Luis García Marín
Professor titular de Genètica (Departament de Biologia, UdG). Investigador en Biologia Evolutiva i de la Conservació d’espècies aquàtiques.

Frederic Gich Batlle
Professor del Dept. de Biologia & investigador de l’Institut d’Ecologia Aquàtica (UdG).
El meu principal camp de recerca és l’ecologia de les comunitats microbianes en el medi aquàtic continental.

Laura Llorens Guasch
Professora titular del Dept. de Ciències Ambientals (UdG). Experta en l’ecofisiologia vegetal.

Josep Mas Pla
Professor del Dept. de Ciències Ambientals (UdG) i Investigador sènior a Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Expert en hidrogeologia, la qualitat dels sistemes hidrològics i la seva relació amb el medi natural.

Anna Menció Domingo
Professora del Dept. de Ciències Ambientals i Directora de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar (UdG, UVic). Experta en hidrogeologia i els efectes de l’activitat humana en els ecosistemes aquàtics associats a les aigües subterrànies.

Jesús Ortiz Durà
Gestor de Transferència de Coneixement al Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental, Institut d’Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona. Especialista en ecologia aquàtica, divulgació científica i conservació d’ecosistemes.

Maxime Pastore
Coordinador del “Projecte Marumba: inventari dels lepidòpters heteròcers de l’Albera”

Montse Pasqual
Ambientòloga i responsable del grup de treball de custòdia agrària de la IAEDEN, en concret en prats de dall i estanys a l’Albera.

Pere Pons Ferran
Professor i investigador del Dept. de Ciències Ambientals. Expert en ecologia animal i la conservació de la fauna.

Xavier Quintana Pou
Professor del Departament de Ciències Ambientals i Director de la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis. Experta en l’ecologia de llacunes i aigües somes.

Carles Roqué Pau
Professor del Dept. de Ciències Ambientals (UdG). Expert en geomorfologia, processos geològics actius i geologia ambiental.

Josep Rost Bagudanch
Professor i investigador del Dept. de Ciències Ambientals. Expert en aprofitament forestal sostenible i l’agricultura ecològica.

Jordi Sala Genoher
Professor associat del Dept. de Ciències Ambientals & investigador de l’Institut d’Ecologia Aquàtica (UdG) Expert en l’ecologia de les comunitats d’estanys temporanis, i la taxonomia dels crustacis que viuen en aquests hàbitats.

Núria Sanz Ball-llosera
Prof. del Dept. Biologia i investigadora del Laboratori d’Ictiologia Genètica (UdG).
Experta en genètica de la conservació de poblacions de peixos.

Joaquim Soler Padern
Entomòleg

Irene Tornero Pinilla
Estudiant de doctorat del Programa de ‘Ciència i Tecnologia de l’Aigua’ (UdG) i investigadora del GRECO (Grup de Recerca en Ecologia aquàtica continental).
Expert en l’estudi de l’estructura de les comunitats de macroinvertebrats de llacunes temporànies mediterrànies. A la meva tesi estic estudiant algunes de les llacunes de l’Albera.

Oriol Vidal Fàbrega
Professor del Departament de Biologia, membre del Laboratori d’Ictiologia Genètica.
Expert en genètica animal, i entre d’altres, treballo en la conservació de la tortuga de l’Albera.

Lluís Vilar Sais
Professor del Dept. de Ciències Ambientals i investigador de l’Institut de Medi Ambient (UdG). Expert en l’estudi de la flora i la vegetació de les nostres comarques i que ha publicat diversos treballs sobre els hàbitats d’estanys temporanis de l’Albera.

Jordi Viña de Puig
Professor del Departament de Biologia i investigador del Laboratori d’Ictiologia Genètica de la Universitat de Girona. Expert en l’ús d’eines genètiques per a la conservació d’espècies piscícoles.