Jornada de formació sobre impost de societats i lleu de la transparència

impost-societats-llei-transparencia-figueres-2015

Al llarg del 2014 i principis de 2015 l’Estat ha dut a terme diverses reformes legislatives en matèria fiscal que afecten de ple al món associatiu. Fins ara moltes entitats estaven o creien estar exemptes d’obligacions amb Hisenda. Però els llindars i supòsits sobre els quals basaven aquesta exempció han variat fins al punt que la majoria d’associacions estan obligades a presentar l’Impost de Societats. Vendre samarretes, obtenir diners en una parada de Sant Jordi, i, en definitiva, tot allò que pugui ser considerat una activitat econòmica, és susceptible de ser declarat. Això dificulta enormement la gestió de l’entitat i és probable que en molts casos les associacions hagin de recórrer a l’ajut de professionals si no estan familiaritzades amb conceptes com “comptabilitat de partida doble”, “declaració d’operacions amb tercers” o “rendes no exemptes”.

Enguany, a aquestes dificultats, s’hi suma que les associacions declarades d’utilitat pública, les que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han d’elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic. A la pràctica, i segons el que coneixem com la Llei de Transparència (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern), la majoria d’entitats que perceben recursos públics hauran de tenir un lloc web actualitzat amb accés a tota la informació referida a la seva organització, incloent el pressupost, els comptes anuals auditats, informació sobre retribucions, indemnitzacions i dietes…

Conscients que tots aquests canvis trasbalsaran profundament el món associatiu, hem programat una jornada de formació destinada a entitats de Figueres. Conèixer a fons com aquestes reformes afecten a cada entitat és un primer pas per a trobar solucions. Tant és si es tracta d’entitats esportives, juvenils, culturals, ampes de primària o secundària… Totes hi seran benvingudes.

Com que algunes persones de la casa heu manifestat interès també en aquesta matèria i ens heu fet arribar que, en cas de fer una jornada, us interessaria estar-ne al corrent, us comuniquem que el proper dissabte 28 de març, a la Cate, de 10 a 13 h, farem una formació específica sobre totes les reformes legislatives que afecten al món associatiu. El ponent serà en Jordi Iglesias, professor de gestió, administració i marc legal aplicable a les associacions i activitats de lleure a l’Escola de l’Empordà, d’on també és el director; educador social (Col·legiat núm. 7522) i secretari del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya a Girona (CESSC); tècnic en Relacions Públiques (UB).

Les persones assistents a la reunió rebran una carpeta amb continguts relacionats amb la jornada. Si és del vostre interès, la jornada és gratuïta però cal que us hi incriviu utilitzant el formulari que trobareu en aquest enllaç: https://docs.google.com/forms/d/1ks7gGIhi0ZDpUb5mo8801wglSNQragLDq1-dDt-53go/viewform