La reinserció social des del territori

PereDuran

La Fundació Altem de Figueres ha participat en el Programa de Conservació d’Espais Naturals i Reinserció Social impulsat per l’Obra Social La Caixa. Han obert una franja de baixa combustibilitat a Portbou, propietat de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la intervenció als mitjans d’extinció en cas d’un gran incendi forestal

Nou persones de la Fundació Altem de Figueres han participat en el Programa de Conservació d’Espais Naturals i Reinserció Social, impulsat perl’Obra Social “la Caixa”, i que ha contribuït a la inserció laboral de 84 persones en risc d’exclusió social al llarg d’aquest últim any a les comarques gironines. El programa és fruit d’un conveni entre l’entitat i la Diputació de Girona que busca un doble objectiu: contribuir a la millora i el manteniment dels espais naturals de la demarcacióde Girona i promoure la integració laboral i social de les persones desfavorides. L’acord de col·laboració, iniciat ara fa deu anys, ha suposat una inversió per part de l’entitat financera de gairebé 10 milions d’euros. Des que aquesta iniciativa es va posar en marxa s’han realitzat 150 projectes i s’ha facilitat la inserció de 782 persones enel món laboral. A aquests valors, encara caldrà afegir-hi els dels nous projectes que s’iniciaran el proper setembre. Algunes de les actuacions en què intervenen aquestes persones són la neteja i la desbrossada forestal, larecuperació de la vegetació de ribera, la plantació d’espècies autòctones d’arbres i arbustos en espais degradats,l’eliminació de flora exòtica invasora d’hàbitats naturals, la desbrossada d’espais oberts, etc.

Projectes de conservació i recuperació de la biodiversitat
Destaquen projectes com el de la recuperació de pastures i espais oberts al Matagalls, a una finca pública de la Diputació de Girona dins del Parc Natural del Montseny, on cinc persones de la fundació Tac Osona han estat desbrossant matolls per recuperar 4,23 hectàrees d’antigues pastures. També s’ha fet una franja de baixa combustibilitat a la forest pública Muntanya de Portbou, propietat de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la intervenció als mitjans d’extinció en cas d’un gran incendi forestal en aquest sector fronterer de l’Alt Empordà. En aquest cas dels treballs forestals i la instal·lació d’abeuradors per al bestiar se n’han encarregat nou persones de la Fundació ALTEM de Figueres. L’eliminació de flora exòtica invasora és una altra línia d’actuació prioritària, en la qual destaquen els treballs de control i eliminació del plomall de la Pampa al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

El perfil dels treballadors i les entitats
Les persones que han pres part en aquests projectes presenten dificultats d’accés al món laboral per diversescauses. Un nombre considerable tenen alguna discapacitat física i intel·lectual; d’altres, dificultats per trobar feinaa causa de la seva falta d’experiència; hi ha també molts immigrants, així com casos d’exdrogoaddictes, reclusosen tercer grau, etc.
Entre les entitats dedicades a la inserció sociolaboral amb què s’ha col·laborat aquest darrer any hi ha laFundació Astres, la Fundació ALTEM, la Fundació DRISSA, el Centre Ocupacional i Especial de Treball del Pla de l’Estany (COIET), la Fundació Onyar – La Selva, la Fundació MAP, la Fundació Ramón Noguera, la cooperativa La Fageda i la fundació Tac Osona, entre altres.

Foto: Pere Duran – Diputació de Girona

Yolanda Falcon

Yolanda Falcon

Periodista