Entitats de Figueres demanen que la ciutat no es deixi perdre el Festival ni el Museu del Circ

21 entitats de Figueres signen un nou Manifest a favor de la creació del Museu Europeu del Circ a Casa Nouvilas
El manifest de suport arriba després de l’èxit indiscutible de la 6a edició del Festival del Circ – la darrera que Circus Arts Foundation tenia el compromís a fer a Figueres- i de l’entrega a l’Ajuntament de més d’11.000 signatures de suport al projecte del Museu europeu del Circ recopilades per part de Comerç Figueres.

El manifest, que segueix obert a nous suports, es presenta en plena elaboració del pressupost municipal 2017 i sol·licita que l’Ajuntament de Figueres compleixi les seves promeses i, per tant, “destini, al llarg dels tres propers exercicis, una inversió de 500.000 euros anuals per al finançament de les obres de rehabilitació d’un edifici de titularitat pública, actualment en desús i tancat.”

Les entitats signants som de caire ben divers (culturals, socials, educatives, de veïns, de comerciants…) i, per tant, reflex de la Figueres real: diversa i plural.
Manifest en suport al Museu del Circ a la Casa Nouvilas de Figueres
Les associacions, entitats i col·lectius sotasignants, davant les diverses i contraposades declaracions que s’han fet públiques a la ciutat, en les darreres setmanes, a l’entorn de la conveniència de dedicar una partida dels propers pressupostos municipals de l’Ajuntament de Figueres per a la creació del Museu del Circ a la Casa Nouvilas, volem manifestar públicament el següent:

– Al llarg de la seva història més recent, la ciutat s’ha caracteritzar per ser un focus cultural en el qual els museus han esdevingut el seu principal atractiu (Museu de l’Empordà, Teatre-Museu Dalí, Museu del Joguet, Museu de la Tècnica de l’Empordà…). Molt sovint des dels poders públics i des de les formacions polítiques municipals s’ha fet una aposta perquè Figueres esdevingui una “ciutat de museus”.

– Entenem que l’oportunitat que representa la creació del Museu del Circ és una ocasió única per
consolidar aquest model de ciutat que té una clara repercussió positiva en el desenvolupament d’una part de l’economia local, basada en el sector serveis (comerç i turisme) i en la projecció internacional de Figueres. També hi volem destacar el vessant cultural-educatiu que porta incorporat el projecte i que incrementaria l’oferta ciutadana en aquest àmbit i el seu nivell com a pol d’atracció per a visites escolars. Una oportunitat, en definitiva, que no podem desaprofitar.

– La creació d’una escola professional del circ, en el marc d’aquest projecte, és una nova possibilitat de tenir uns estudis complementaris a la ciutat que aportarien alumnat internacional a Figueres.

– Considerem que el projecte, que s’ha anat presentant en les darreres setmanes en diferents actes públics i en trobades sectorials, està avalat per un promotor del món del circ amb una solvència contrastada. Això s’ha demostrat en les sis edicions del Festival Internacional de Circ de Figueres, amb una gestió rigorosa i transparent i amb una repercussió econòmica molt positiva per a la ciutat en una època de poc moviment en l’àmbit turístic.

– Expressem públicament el nostre suport al fet que l’Ajuntament de Figueres destini, al llarg dels tres propers exercicis, una inversió de 500.000 euros anuals per al finançament de les obres de rehabilitació d’un edifici de titularitat pública, actualment en desús i tancat. Un suport econòmic que complementaria el que ja han compromès públicament la Diputació de Girona i el departament de Cultura de la Generalitat, a més de diversos inversors privats. Considerem que la sola rehabilitació de la Casa Nouvilas, amb el 75% del pressupost (sis milions d’euros en total) finançat externament no pot ser desaprofitada sota cap circumstància.

– Entenem l’aportació municipal a aquest projecte com una inversió en la política cultural de Figueres i en la promoció turística que, a més, tindrà repercussions directes en la dinamització econòmica de la ciutat, tota vegada que el flux de visitants al nou museu ampliarà el centre comercial cap al sud, un objectiu llargament reivindicat. A més de la creació de 30 llocs de treball fixes i 20 de temporals, el nou museu també permetrà crear feina i generar oportunitats de forma indirecta en altres sectors com el comerç, la restauració i els serveis en generals.

– De cap manera les associacions, entitats i col·lectius sotasignants volem que la destinació de recursos municipals al Museu del Circ impliqui cap retallada en la política cultural de la ciutat i encara menys en altres capítols bàsics del pressupost com les polítiques socials, l’educació o la seguretat, per exemple. Reiterem que a banda de contemplar aquest import com a una inversió per a la rehabilitació d’un edifici històric en desús, entenem que la quantitat anunciada (500.000 euros anuals durant tres exercicis) és petita si la comparem amb qualsevol altra inversió realitzada en equipaments o projectes urbanístics de forma habitual per una administració pública.

– Volem que el nou equipament cultural que hauria de ser la Casa Nouvilas i el futur del Museu del Circ siguin un espai obert la realització d’altres actes per part de les entitats i associacions de la ciutat. També considerem que podria acollir exposicions temporals o permanents de col·leccions locals que estiguin relacionades amb la temàtica central del nou espai cultural. També el veiem com un espai obert a una funció social adreçada a col·lectius més vulnerables (gent gran, malalts, discapacitats).

– Entenem el projecte del Museu del Circ com un projecte cohesionador de la diversitat multicultural que hi ha actualment al nostre territori. Sens dubte, el circ és el millor element que fusiona les cultures i que ens pot unir al seu entorn.

– Al mateix temps demanem que la cessió d’ús que es pugui fer de les instal·lacions al promotors del museu sigui temporal, és a dir per a un temps limitat, amb les degudes garanties per als interessos municipals i de tots els ciutadans i que, en cap cas, pugui hipotecar les finances públiques llevat de la inversió en l’equipament, una inversió que quedarà per sempre al servei de totes les figuerenques i els figuerencs sigui quin sigui la destinació futura de l’immoble.

– Finalment, voldríem que el Museu del Circ sigui assumit com un projecte de ciutat, amb un ampli suport, i sobretot que no esdevingui objecte ni de divisió o d’enfrontament ni de mercadeig partidista. El veiem com un projecte de ciutat, en un moment en el qual no n’hi ha gaires més d’aquesta envergadura i amb la possibilitat de tenir-lo tant a l’abast. Els sotasignants ens comprometem a treballar fermament en aquest sentit.

Lectura pública realitzada a la Sala Erato de Figueres, el dilluns 13 de març de 2017

Agrupació sardanista Flor de Romaní
Associació Amics de Sant Josep
Associació Amics del Castell de Sant Ferran
Associació ASIF de serveis integrals de futur
Associació Comerç Figueres
Associació Cultural Amics de Sant Baldiri
Associació cultural catalana eslava de l’Alt Empordà
Associació d’ajuda de Malalts d’Alzheimer
Associació d’amics i veïns del C/ Muralla i de la plaça de les patates Associació de veïns del Poble Nou
Associació de veïns i comerciants de la Plaça de l’Estació i rodalies Associació Hotels de Figueres
Associació filatèlica i numismàtica del Casino
Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres
Asociación de bolivianos 6 de agosto
Asociación de hondureños en Figueres
Asociación Latino americana de Figueres
Casa cultural de Andalucía de l’Alt Empordà
Cercle Sport Figuerenc
Rotary Club Figueres XXI
Societat Coral Erato