L’escola de Cistella inclou la robòtica en la programació escolar

Escola-Cistella

• Aquesta iniciativa busca incentivar noves famílies a apuntar-se al centre per a garantir la seva continuïtat
• La proposta forma part d’un projecte de l’AMPA per fer activitats dinamitzadores, com l’acollida subvencionada o els tallers gratuïts de gestió emocional

Amb l’objectiu de captar nous alumnes, aquest últim curs l’AMPA de l’escola de Cistella ha engegat un projecte per dinamitzar el centre a partir de les propostes extraescolars o complementàries. Les famílies poden disposar d’acollida matinal gratuïta subvencionada per l’Ajuntament del municipi, activitats extraescolars a baix preu o tallers gratuïts de gestió emocional. Escola-Cistella2La proposta que més èxit ha tingut entre els estudiants ha estat la d’incloure la robòtica en el programa escolar, com a projecte del tercer trimestre. En total s’han ofert set sessions i han anat a càrrec d’Edukbits.

Actualment, l’escola de Cistella acull 13 nens i nenes, repartits en dos grups: un que aglutina els cursos d’Infantil fins a Segon de Primària, i l’altre que engloba des de Tercer fins a Sisè de Primària. Aquest número reduït d’estudiants provoca que cada curs escolar perilli la continuïtat del centre, és per això que des de l’AMPA i l’Ajuntament contínuament es busquen fórmules per incentivar les famílies del municipi i de les poblacions del voltant a inscriure-hi els seus infants, com és el cas de la implantació de la robòtica.

El centre disposa de dues mestres i amb les escoles de Garrigàs, Pont de Molins i Vilanant forma la ZER EMPORDÀ, amb les quals realitza activitats conjuntament. També comparteixen els mestres itinerants que imparteixen les matèries d’Anglès, Música, Educació física, i Educació especial.

El nombre reduït d’alumnes d’aquest tipus de centres permet un tracte familiar i facilita el respecte pel ritme individual de cada nen o nena. I la realització d’activitats que difícilment es podrien dur a terme en escoles més grans. És el cas de l’espai del galliner: els nens i nenes, amb l’ajuda de pares i mares i les mestres, tenen cura de les gallines i cada setmana es poden repartir els ous ecològics per menjar-se’ls a casa.