Convoquen les beques de recerca Francesc Eiximenis 2018

beca_francesc_eiximenis_figueres-2018

L’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Diputació de Girona han convocat enguany una nova edició de les beques de recerca Francesc Eiximenis, que tenen l’objectiu de fomentar l’estudi en ciències socials i humanes i en ciències naturals, en l’àmbit de les comarques gironines.

Així, s’atorgaran dues beques de 4.500 euros cadascuna als dos millors projectes de recerca en els àmbits esmentats. Les beques estan destinades prioritàriament a donar suport a investigadors joves, en període de formació o en les primeres etapes d’activitat investigadora.

El termini per inscriure les propostes, que han de ser individuals, és el dia 20 d’abril de 2018.

El veredicte del jurat del premi es donarà a conèixer abans del 30 de maig d’enguany. El jurat està format pels investigadors que integren la comissió de seguiment constituïda en el marc de la XXI Trobada de Centres d’Estudis de les comarques de Girona, validada pel patronat de l’IRMU, i un representant de la Diputació de Girona, amb veu però sense vot.

Alguns dels criteris que valorarà el jurat són, entre d’altres, que el pla de treball presentat i el cronograma siguin coherents amb els terminis establerts per les bases i que el treball es presenti acabat en el període màxim d’un any. El jurat també tindrà en compte els objectius que es volen assolir, l’interès científic del projecte, l’estat actual de la recerca i el fet que el participant tingui l’aval d’un centre d’estudis de la demarcació de Girona.

Els treballs s’han d’enviar per correu ordinari a la seu de l’IRMU i per correu electrònic a nuria@irmu.org.

Les beques de recerca Francesc Eiximenis es van reprendre l’any passat per part de la Diputació i de l’IRMU, després d’una aturada de tres anys arran de la dissolució del patronat que les convocava. Les primeres beques d’aquesta nova etapa van recaure en els treballs «La vertebració de les comunitats rurals a la vegueria de Girona (c. 1350 – c. 1510): l’impacte de les dinàmiques fiscals i financeres», presentat per Albert Reixach, i «Carles Rahola, historiador. Una biografia intel·lectual», presentat per Lucila Mallart.