LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS COMARCAL DE CARTELLS SOBRE EL DIA MUNDIAL SENSE TABAC

Premiats-Cartells-Dia-Mundial-Sense-Tabac-Figueres-2015

El jurat del 14è concurs comarcal de cartells del Dia Mundial sense Tabac ha valorat els  341 cartells presentats pels alumnes de set instituts d’educació secundària de la comarca que han participat en l’edició d’enguany. Aquest concurs s’organitza en el marc del Programa Comarcal de Prevenció de Drogodependències de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal i té com a finalitat sensibilitzar els adolescents i joves sobre els danys que comporta per a la salut el consum de tabac.

El jurat, que ha tingut en compte l’originalitat, la qualitat artística i la idoneïtat del missatge tramés, ha acordat atorgar el premi al cartell guanyador a la proposta creada per Daniel Barris Sanjaime, alumne de 1r d’ESO del Centre Escolar Empordà de Roses. El guanyador ha rebut un premi de 100 euros i el centre un altre de 300 euros, en aquest cas bescanviable en material pedagògic.

El jurat també ha decidit atorgar accèssits als cartells presentats pels alumnes següents: Àngela González, de l’institut Illa de Rodes, de Roses, i Jennifer Zamora, de l’institut Cap de Creus, de Cadaqués. El concurs s’ha realitzat sota el lema “Aturem el tabac”, la proposta que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet per aquesta edició i que fa referència a la necessitat d’aturar el comerç il·legal de productes de tabac.

El lliurament de premis s’ha fet aquest dilluns al migdia, en presència de dos dels guardonats (Barris i González), professors dels dos instituts i tècnics de l’àrea de Benestar. Els cartells premiats es poden veure a la sala d’exposicions del Consell Comarcal fins al 12 de juny.

Aquesta iniciativa té com a objectiu sensibilitzar els joves adolescents sobre els danys que comporta per a la salut el consum de tabac i vol estimular la reflexió per prevenir la seva iniciació. Per això la convocatòria del concurs va adreçada als alumnes d’ESO dels centres d’ensenyament de la comarca i està oberta a la participació individuals, grupal o col·lectiva.

El cartell guanyador i els dos finalistes s’utilitzaran com a base per a l’elaboració de materials educatius que seran distribuïts en els instituts de la comarca durant el proper curs acadèmic. Habitualment es tracta d’un calendari escolar il·lustrat amb els cartells i que es distribueix per les aules amb l’objectiu de sensibilitzar l’alumnat sobre els efectes del tabac i el seu consum.

El jurat del premi l’han format dos representants del Consell Comarcal, un tècnic del Programa Comarcal de Prevenció de Dependències i dos representants del món educatiu. Els criteris de valoració han tingut en compte l’originalitat, la qualitat tècnica i artística i l’adequació i idoneïtat del missatge transmès, tenint en compte la referència al tabac i l’enfocament positiu del tema.

DADES SOBRE CONSUM DE TABAC

Dades extretes de la Encuesta sobre alcohol y drogas en España , realitzada per el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.ESTUDES 2012-2013, entre 14 i 18 anys.

Percentatge de consumidors de tabac, entre 14 i 18 anys, durant l’últim any: 35.3%. És la segona substància més consumida entre la població, d’aquesta franja d’edat i també entre els adults (EDADES)
Diferències de gènere: durant l’últim any, l’han consumit un 33,1% d’homes i un 37, 5%
L’edat mitja d’inici del consum de tabac és dels 13,6 anys.
Diferenciat per edats, durant l’últim any, el percentatge de consumidors augmenta amb l’edat, sent als 14 anys un 20,6%, als 16 un 34,7% i als 18 un 48,6%.
Percepció de risc. Un 91,4% dels enquestats considera que el consum de tabac pot produir molts problemes per la salut.
Consum diari de tabac: 12% homes i el 13,1% de dones.
Mitja de cigarrets diaris: 6.4 els nois i 6 les noies.

EDATS 2013. Consum del tabac en Població adulta. 15-64 anys
Durant l’últim any, un 40,7% dels enquestats havien consumit tabac. Augmentant, poc, en respecte al 2011.
Dividida amb edats dels enquestats. Durant l’últim any, entre 15 i 17 anys han consumit tabac un 28,3%. Entre 18 i 64 anys un 41,1%.
Edat mitja en l’inici del consum diari: 18,6
Durant l’any anterior de la realització de l’enquesta (2012) van començar a consumir tabac 142.282 (4,4/1000) persones
SIDC (Sistema d’informació sobre drogodependècies a Catalunya) 2013.
Droga principal que motiva l’inici de tractament: 4,19% tabac