MJC: Dia Inernacional de les Dones

museu-joguines-figueres-2019-2

El Museu del Joguet de Catalunya desenvolupa des de fa tres anys el projecte El joc de la innocència?, que integra l’equitat de gènere en tots els aspectes del Museu. Aquest projecte es desenvolupa amb l’assessorament de la sociòloga i agent d’igualtat Cristina Vila.

Aquest programa transversal s’ha concretat fins ara en els elements, els discursos i els continguts de la comunicació, així com en l’oferta d’activitats escolars del programa educatiu del Museu i en la creació i la programació de visites guiades per al públic general en què s’analitzen els mecanismes de transmissió de gènere al llarg de la història i, actualment, a través dels jocs i els joguets.

Enguany, a l’entorn del Dia Internacional de les Dones, i amb la voluntat d’ampliar el projecte i aprofundir en aquest tema, s’han programat diverses activitats i intervencions.

La primera és la incorporació d’un àmbit sobre la perspectiva de gènere a l’exposició permanent del Museu, que quedarà instal·lat el dia 8 de març. En aquest àmbit, amb el títol Joguets només per a nenes?, es mostraran, des d’una visió crítica, joguets amb els quals tradicionalment jugaven les nenes i que estaven orientats a instruir-les en el paper socialment assignat de futures mares i en el manteniment de l’ordre familiar, però que també pretenien adaptar el seu cos als cànons de bellesa establerts. En aquest àmbit s’interpel·la directament els visitants per tal que es qüestionin si avui en dia han canviat els joguets dirigits a les nenes.

El Museu ha programat pel dissabte dia 9, a les 12 h, la visita El joc de la innocència? Un passeig per la història del joc i dels joguets des d’una mirada de gènere, a càrrec de Cristina Vila. Es descobrirà que el joc i els joguets, rere formats aparentment innocents, transmeten els valors i les idees que una cultura té sobre quines haurien de ser les relacions entre els nens i les nenes, qui té el poder i com es distribueixen els rols i els espais. La visita s’inclou amb l’entrada al museu i està adreçada a tots els públics.

En relació amb el projecte, durant any també està previst realitzar l’exposició El joc de la innocència? Elles boniques, ells valents. L’exposició aplica una mirada de gènere a l’àmbit dels joguets per analitzar com, al llarg dels anys, el disseny dels espais, dels jocs i dels joguets ha estat condicionat pel sexe dels infants. Aquesta exposició, comissariada per Cristina Vila, s’ha desenvolupat a partir de la investigació dels jocs i els joguets de la col·lecció i dels fons documentals del Museu.

Per a l’any vinent està previst incorporar a l’exposició permanent del Museu un àmbit de gènere des de la perspectiva dels nens.

FUNDACIÓ MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA/Figueres
carrer Sant Pere, 1; 17600 FIGUERES│972 504 585 │info@mjc.cat│www.mjc.cat