Opinió: “El Poum i la Figueres diversa”

Javi-Martin-Uceda

El POUM s’ha convertit en un peix que es mossega la cua. És recorrent sentir “Figueres necessita tenir rumb!”, i de seguit sentir, quan “Tinguem POUM”. I conseqüentment reflexionar, “I per què no tenim POUM?”, i la resposta “per la impossibilitat d’aprovar-lo”… I aquesta fragmentació impedeix un govern fort, que pugi aprovar un POUM per tenir un camí a seguir que defineixi la nostra ciutat del futur. Certament, tenim un consistori del tot divers, amb moltes sensibilitats, amb estires i arronses constants, inclús potser amb friccions intenses. Però si ens aturem un moment a pensar perquè tenim un consistori tan fragmentat arribarem a una conclusió: Figueres és immensament diversa. I, per tant, com a mirall, un ajuntament igualment plural. Una ciutat on aquesta diversitat, enlloc de suposar enriquiment, vol dir complexitat, inclús tensió. Però no podem girar la cara a aquesta situació. Cal afrontar-la i assumir-la com un factor a tenir present quan volem pensar i gestionar la ciutat.

Aquells que ens dediquem a l’estudi i la gestió de la ciutat sabem que la part més complicada a l’hora de fer un POUM, o qualsevol instrument urbanístic, són l’anàlisi, la radiografia, la diagnosi. Fer una prospecció acurada per entendre la realitat del lloc i poder dissenyar, més tard, l’instrument capaç de gestionar aquesta realitat. En el nostre cas es realitzaren tallers participatius per copsar-la, per entendre la situació de la vida urbana de Figueres. I sembla que tots hem pogut entendre la necessitat i la urgència de disposar d’un instrument tan necessari com és el POUM, el qual ha de recollir, disculpin la reiteració, la Figueres diversa del present. Quin millor moment, per tant, perquè tots els grups polítics de la Casa de la Vila facin l’exercici de posar-se d’acord per demostrar que les diferents visions de Figueres han de ser escoltades, han de ser recollides i han de ser capaces de generar un consens que signifiqui l’aprovació final del POUM. El conjunt de les opcions polítiques han d’assumir com a seu un nou model de ciutat que quedarà definit amb la planificació urbanística. Els figuerencs, hauríem de reclamar amb urgència aquesta aprovació.

Per tots és compartida la necessitat de començar, d’una vegada, a cimentar la Figueres que deixi endarrere la crisi de ciutat i les tensions que en frenen el seu desenvolupament. Siguem valents i generosos, la ciutadania ho agrairà.

Javi Martín Uceda, Doctorand en Geografia Humana /PhD Candidate in Human Geography
Grup de recerca d’Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental (APTA)