OPINIÓ: ‘Pensaments dominicals’, per Josep Taberner

OPINIÓ: ‘Pensaments dominicals’, per Josep Taberner

Sabeu què és la llei del “talió”?
Ho explica Jesús en l’evangeli d’avui (Mt 5, 38-48): “Ull per ull i dent per dent!”
Una llei que corregeix la llei de la selva, la llei del més fort. Una llei que en l’Antic Testament era, per al poble jueu, un pas endavant a les formes d’actuar del seu entorn.

Però Jesús ens diu: Això és el que feien els antics. Doncs, vosaltres, els qui voleu ser deixebles meus, “no us hi torneu, contra els qui us fan mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l’altra”.
Uff! Parar l’altra galta!
Això ja no és una llei, ni un precepte: és un estil de vida, el de Jesús.
I, encara més! Fa una proposta revolucionària: respondre al mal amb el bé. Només des d’aquesta perspectiva és raonable la crida a perdonar i el manament de l’amor als enemics”.
És possible transformar el capitalisme amb una economia del bé comú; és possible desfer la violència amb el pacifisme; és possible acollir els immigrants i refugiats per fer camí junts; és possible posar-se d’acord entre tendències polítiques diferents per fer governable la ciutat; és possible (i, necessari!) treballar per un país lliure, solidari i feliç.

Mn. Josep Taberner i Vilar