OPINIÓ: ‘Pensaments dominicals’, per Josep Taberner

taberner-pensaments

Recordeu que sovint ens deien que “els catalans de les pedres en fan pans!”?

Doncs, aquesta és la primera temptació de Jesús al desert (Mt 4, 1-11).
Les temptacions del diable a Jesús (i a tots nosaltres) es redueixen a tres:
1.- la submissió a les forces obscures (el mal, el capital, el poder).
2.- l’ambició de la riquesa i el domini sobre els altres.
3.- la manipulació de la religió en benefici propi.

O, dit en llenguatge modern:
1.- Volem omplir de riqueses el nostre cor.
2.- Creiem que manar és millor que servir.
3.- Volem que es faci la nostra voluntat.

Just a l’invers del que diem en la pregària del Parenostre: “faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel”.
Us convido a pregar: “Senyor, que la teva presència ens sedueixi; que el teu Esperit ens enforteixi, i que triem el camí de la Vida!”

Estem en el primer diumenge de Quaresma; quaranta dies que, exteriorment, s’assemblen al Ramadà de l’ Islam. Però que ens volen preparar, superades les temptacions, a celebrar la Pasqua, a ressuscitar com a homes i dones nous.
Bon camí!

Mn. Josep Taberner i Vilar