OPINIÓ: Que ningú es quedi sense els seus drets bàsics

logoTaula

Article de la Taula energètica i d’habitatge de Figueres

Com que les paraules i amenaces que el Sr. Pere Caselles ha fet als mitjans de comunicació van dirigides expressament a la Taula energètica i d’habitatge de Figueres, creiem que aplicant el mateix criteri de l’ajuntament, nosaltres també hem d’exposar la nostra opinió.

La Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres s’ha quedat totalment perplexa en llegir els comentaris que el sr. Pere Caselles, Regidor d’Habitatge i de Serveis Socials, ha fet als mitjans de comunicació quan ha parlat d’acabar amb “els fraus” i les “pressions” que diu que “sofreixen” els tècnics de serveis socials.
Nosaltres, precisament, ja vam tenir una entrevista urgent amb el regidor per comentar-li algunes idees que la nostra entitat havia estudiat sobre diferents maneres d’aconseguir habitatges de lloguer econòmic, ja que ens trobem amb moltes famílies que en requereixen. Així mateix, vam aprofitar l’ocasió per denunciar la pressió i la mala praxis que alguns membres de la nostra entitat sofreixen per part d’ alguns tècnics dels Serveis Socials, que no volen acceptar que s’hagi acabat la indefensió en què es trobaven moltes de les famílies que hi acudeixen, ja que no només els hi negaven el dret a viure amb dignitat, sinó que a més, no els informaven adequadament de possibles ajudes o alternatives que ni tan sols tenia un cost econòmic per l’Ajuntament. Volem deixar clar que aquesta crítica no es fa extensa a tots els tècnics de Serveis Socials, perquè podem afirmar que hi ha treballadors socials que són grans professionals i que es desviuen, dintre les seves possibilitats, per ajudar a les famílies més desfavorides.
Suposem, que ha molestat molt a l’Ajuntament, que la Taula energètica i d’habitatge de Figueres, s’hagi erigit en testimoni de les actuacions de l’administració envers la població més desfavorida, i que mai no hàgim permès que cap de les persones de la nostra assemblea s’hagin quedat sense els seus drets bàsics d’habitatges i subministres i que no haguem parat de lluitar fins aconseguir-ho. A més, d’aconsellar-los i ajudar-los a tramitar gestions que haurien de ser executades des d’aquests serveis.
Volem constatar, que el deure de les administracions públiques consisteix en emparar a tots els seus ciutadans i impedir que ningú es quedi sense els seus drets bàsics, i que si La Taula energètica i d’habitatge de Figueres treballa, reivindica, denúncia, es manifesta i actua és precisament per l’ incompliment d’aquest Ajuntament de Figueres en les seves obligacions. Nosaltres som testimonis directes de les mancances i del conseqüent patiment de les famílies que acudeixen a la nostra Entitat i no podran negar, a cap dels nostres membres, el dret a decidir a ser acompanyats per nosaltres.
Recordem que la nostra entitat va presentar a aquest Ajuntament una moció, a través del sr. Xavi Monfort de Compromís d’Esquerres, en què s’aprovava per unanimitat, que ningú a Figueres es quedaria sense els subministraments bàsics: d’aigua, llum i gas, amb tota una sèrie d’acords que no s’han complert.
Desmentim, categòricament, que mai s’hagi emprat cap tipus d’agressions verbals per part de la nostra Taula als Treballadors Socials, a no ser que expressar la nostra opinió, defensar les famílies que es troben en situació de total precarietat econòmica, reivindicar els drets dels infants, el dret a l’habitatge i subministrament per a tothom… hagi estat pres com una agressió.
Li preguem al sr. Pere Caselles que comenci a dirigir, ja des d’aquests moments, amb eficàcia i diligència els Serveis Socials de Figueres i que, sobretot, administri bé els recursos del municipi, ja que tenim constància que no han estat ben gestionats, i que procuri donar les ordres pertinents perquè tothom sigui tractat amb el respecte que es mereix, que compleixin amb els punts de la Constitució que diu que tothom té dret a una vida digna, o sigui: casa, subministraments, alimentació, menjador escolar gratuït per als nens de famílies sense recursos, educació gratuïta, que comprèn els llibres de text, les sortides escolars i els materials… En resum que acabi amb aquesta situació d’emergència social que es troba la ciutat de Figueres.
També li demanem al regidor, que assumeixi que la ciutadania és l’encarregada de controlar que els diners públics, així com els serveis de l’administració siguin, exercits i utilitzats amb la màxima honestedat i eficiència.

Yolanda Falcon

Yolanda Falcon

Periodista