OPINIÓ: ‘Setmana Europea de la Mobilitat: fomentant el transport públic’

HectorAmello

Article d’opinió del portaveu i regidor de C’s a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló

Durant aquests dies se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, un moment perfecte per replantejar-nos la forma en què ens desplacem per la nostra ciutat i reflexionar sobre els desafiaments globals a què ens enfrontem.

A ningú de la nostra ciutat se li escapen quins són els reptes als quals hem de plantar cara: la inadequació de les vies d’accés a la ciutat; la inexistència d’una xarxa completa de rondes exteriors que evitin l’alta densitat i congestió del trànsit al centre i la concentració en uns pocs carrers; una alta contaminació i elevats nivells de soroll; la manca d’atenció al paper que li correspon al bus urbà, el poc interès mostrat en la creació d’espais per als recorreguts a peu; una pràcticament inexistent xarxa de carrils bici… Aquestes són algunes de les mancances que s’apunten al Pla de Mobilitat Urbana de Figueres del 2012 i que creiem que han de ser abordades amb urgència si el que volem és aprofundir amb èxit en la idea d’una ciutat més sostenible i intel·ligent.

Amb l’objectiu  de començar a treballar i aprofundir en aquests objectius,  a principis del 2016 Ciutadans Figueres va obtenir el compromís de l’equip de Govern, i així va quedar recollit en el pressupost actual, d’impulsar una modificació en els recorreguts de la xarxa urbana d’autobusos. També es va acordar tirar endavant una campanya de promoció de l’ús del transport públic que, entre d’altres coses, permetrà que tots els veïns de Figueres puguin fer un ús gratuït del transport urbà en un període de tres mesos.

Una campanya basada en promocionar una nova xarxa de transport, que no necessàriament ha de comportar grans canvis en els recorreguts, però sí que ha de permetre  impulsar millores i incrementar substancialment les freqüències de pas. Una campanya que ha de donar a conèixer la cobertura de la xarxa urbana de transport de les noves àrees de la ciutat. Una campanya que mostri l’adaptació del parc mòbil de transport públic a les persones amb mobilitat reduïda. Una campanya que incideixi en el reforç de les línies que connecten els diferents barris amb el centre de la ciutat, de manera que puguem gaudir d’una ciutat més cohesionada.

Una campanya que, en definitiva, doni a conèixer un servei que és essencial per a la nostra ciutat, que connecti, comuniqui i cohesioni tots i cadascun dels barris i faciliti els desplaçaments urbans de molts dels nostres veïns. I que incentivi l’ús del transport públic donant a conèixer els nous traçats més racionals i eficients. Una campanya que permeti impulsar  canvi d’hàbits de la forma en què ens movem per la ciutat i  ajudi a descongestionar els nostres carrers.

Més enllà d’aquesta important acció de promoció de la mobilitat sostenible, que esperem es concreti en les properes setmanes, a Ciutadans Figueres creiem que hem de repensar la mobilitat i la forma com ens desplacem per la ciutat d’una forma global, ambiciosa i des d’un punt de vista mediambiental responsable i sostenible. Per això, és necessari alinear-se amb els objectius de la Comissió Europea i dissenyar estratègies de mobilitat mitjançant polítiques integrals a mitjà i llarg termini.

Per aconseguir els objectius d’una ciutat més sostenible i intel·ligent apostem per  oferir alternatives de circulació externa que evitin l’accés innecessari al municipi dels vehicles de pas; paral·lelament, hem d’optimitzar els fluxos interns millorant l’accessibilitat als barris i la interconnectivitat entre els equipaments de la ciutat mitjançant una xarxa de transport públic col·lectiu eficaç i eficient, que busqui les sinergies amb els recorreguts a peu i en bicicleta.

Com bé indica la Comissió Europea unes estratègies de mobilitat responsables, intel·ligents i sostenibles aplicades a nivell local tenen un impacte positiu sobre la qualitat de vida, repercuteixen en beneficis econòmics tant per a les persones, com per a les empreses i a la societat en el seu conjunt en un moment que Figueres es troba en una situació de canvi en el que s’està jugant el seu rol dins del sistema de xarxes de ciutats gironines, catalanes, espanyoles i europees.

És moment de repensar i executar els canvis necessaris en mobilitat per convertir Figueres en una ciutat competitiva, més sostenible i intel·ligent.

Fem-ho!!!

Yolanda Falcon

Yolanda Falcon

Periodista