Posicionament de Foment de la Sardana Pep Ventura respecte a la creació del Museu Europeu del Circ

foment-figueres-2017

El Foment de la Sardana vol deixar clara la seva posició respecte a les polèmiques suscitades per l’anunci recent de la creació del Museu del Circ a la Casa Nouvilas i la presentació del projecte aquesta mateixa setmana.

En primer lloc, el Foment de la Sardana és una entitat de cultura de la ciutat de Figueres, sense afany de lucre, l’objectiu de la qual és conservar la sardana a la nostra ciutat i fomentar-ne la pràctica tant com sigui possible.

En segon lloc, com a entitat de cultura, el passat 30 de gener se’ns va fer arribar un manifest, des de la secretaria del Patronat de la Catequística, consensuat “en una trobada d’entitats” (sic) que concloïa ─després de les consideracions de rigor, totes elles molt raonables i ben raonades─ amb el paràgraf següent: Que abans de prendre cap decisió, s’obri un debat en el conjunt de la ciutat, que impliqui ciutadans, entitats i partits polítics, sobre quin és l’ordre de prioritats que cal establir en les inversions municipals en matèria d’equipaments culturals de Figueres.

En tercer lloc, en demanar-nos l’adhesió, mai no es va parlar ni que es tractés d’un manifest contra el projecte del Museu del Circ ni que subscriure’l signifiqués adherirse a cap plataforma contra aquest equipament o cap altre. Amb aquest plantejament, ens sorprèn enormement que hi hagi una o més persones que assumeixin la funció de portaveu de les entitats signants del manifest sense que hi hagi hagut cap contacte previ ni cap informació en aquest sentit.

És per tot això que el Foment de la Sardana Pep Ventura reclama:

1. Que es deixi d’utilitzar el nom d’aquesta entitat com a arma llancívola per qualsevol dels implicats.
2. Que s’imposi el seny mitjançant la reflexió i el debat que reclamàvem amb el manifest, i que els mitjans de comunicació i les xarxes socials serveixin, per un cop a la vida, com a eina de construcció  i no pas de destrucció de la convivència de les entitats figuerenques.