Presentació conclusions visita formativa al Marroc

escoles-al-marroc

Avui dimarts 21/4 a les 19:00 a La Cate
PROJECTE XÀRAKA: Visita formativa al Marroc per a docents de primària de Figueres
Coneixent la realitat educativa i sociocultural de la regió d’on són originaris molts alumnes de les escoles de Figueres.

Des del Servei d’Acció Cívica i Cooperació, s’ha impulsat aquest projecte que ha portat durant una setmana, del 28 de març al 4 d’abril, a 11 docents de primària de Figueres a realitzar una visita formativa a la zona nord del Marroc, d’on són originaris molts alumnes de Figueres.

Aquest projecte s’ha dirigit a professors de primària que en les seves aules compten amb un número important d’alumnes originaris d’aquest país.

La ruta ha cobert la zona Tànger-Tetuan-Chefchauen-Ksar El Kebir, que és una de les zones de procedència dels alumnes de les escoles de Figueres. S’han visitat tant zones rurals com urbanes, i hem pogut conèixer escoles públiques i privades de les dues zones.

Xàraka vol dir compartir, que és el que hem fet durant aquesta setmana al Marroc, compartir amb famílies, docents, associacions de diferents àmbits (formació adults, dones, drets humans, suport a nens amb discapacitats o trastorns del desenvolupament, cooperació..) i poder debatre i intercanviar informacions sobre les problemàtiques que afecten als nostres alumnes.Es partia d’uns objectius clarament definits: 1-. Conèixer de prop la realitat socio-cultural de procedència d’algunes famílies els nens de les quals estan escolaritzats en diferents escoles de primària de Figueres.

2-. Conèixer la realitat de l’educació al Marroc, dels seus sistema educatiu a través de la visita de centres escolars, de la trobada amb professors, professores, directors i directores de les regions a visitar, així com de la realització de tallers organitzats especialment per la nostra estada.

3-. Conèixer de prop la diversitat, la plural realitat de la societat marroquina, els seus aspectes més importants socio-culturals, polítics i econòmics, a través de la convivència, visitant projectes socials, de cooperació internacional i de desenvolupament, impulsats per diferents associacions marroquines.

Els centres educatius que han participat han estat la Comunitat d’Aprenentatge l’Amistat, l’Escola Joaquim Cusí i l’escola Josep Pous i Pagès.

Els objectius previstos s’han complert plenament, s’han visitat 4 escoles, una d’elles que integra a les seves aules nens autistes, 2 guarderies, diferents associacions de desenvolupament de cada una de les zones que hem visitat (Tetuan, Chefchaouen i Ksar El Kebir), i s’ha realitzat la convivència amb 9 famílies, (familiars d’alumnes de les escoles de Figueres i de membres d’associacions) que ens han acollit durant aquests dies.

En totes les visites se’ns va mostrar totes les aules dels col·legis i guarderies, varem ser benvinguts per part de professors, professores i alumnat que ens van explicar les peculiaritats de cadascuna de la seva institució i varem tenir temps per intercanviar, informar-nos i fins i tot parlar d’una futura relació entre alguns d’aquests col·legis i els de Figueres.