PRESENTACIÓ DEL PLA PER A LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL DE L'ALT EMPORDÀ (2013 – 2016)

presentacio-pla-inclusio-cohesio-socialAquest migdia s’ha presentat públicament el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà 2013-2016 a la seu del Consell Comarcal. L’acte presidit per Xavier Sanllehí, president del Consell Comarcal, ha comptat amb la presència del coordinador de Programes d’Inclusió i Cohesió Social del Departament de Benestar i Família, Xavier Delgado, del portaveu de la Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social, Narcís Batallé, i de la directora tècnica de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal, Rosa Guixé.

El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà 2013-2016 va ser aprovat pel ple del consell comarcal el mes de juliol passat i és l’eina de treball estratègica per millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social en els propers anys.

Diverses àrees del Consell Comarcal, els ajuntaments de Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala i La Jonquera i les prop de 20 entitats que integren la Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social han participat activament en el procés de treball d’elaboració del Pla, posat en marxa a principis d’any.

El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà 2013-2016 ha fixat 18 objectius estratègics, 40 objectius operatius i 86 accions prioritàries que es desplegaran a la comarca en els propers 3 anys.

El procés d’elaboració del Pla ha estat una iniciativa promoguda en el marc del Programa per al desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió Social de l’Institut Català de Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i és fruit del Contracte-Programa que ha signat el Consell Comarcal amb aquest Departament. Aquest acord ha permès la creació d’un equip tècnic d’inclusió a l’àrea de Benestar que ha facilitat el procés de treball estratègic i farà el seguiment de la implementació del Pla.

El seguiment del Pla es farà mitjançant una Comissió Tècnica que tindrà com a missió vetllar pel compliment dels compromisos, els objectius i les accions del Pla. Aquest espai de treball estarà integrat pels responsables tècnics de les àrees del Consell Comarcal, dels ajuntaments implicats i pels portaveus de la Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà.

Per a més informació, es pot consultar aquest enllaç:

http://inclusioaltemporda.cat/portal/wp-content/uploads/Pla-dInclusió-versió_def.pdf