Programació de les properes audicions de sardanes

sardanes-figueres-2018-1
29 de juny Sant Pere – 6 tarda – Plaça Ajuntament – Cobla La principal d’Olot

1. La plaça de Banyoles  –  Agapit Torrent  (37-75/58)
2. La nostra Sílvia  –  Joan Jordi Beumala  (35-89/66)
3. Paborde major  –  Florenci Trullàs  (37-87/70)
4. Jovent dansaire  –  Josep Auferil  (35-73/57)
5. La pubilla catalana  –  Josep Carbó  (31-73/58)
6. Idil•li pastoril  –  Enric Sans  (31-77/62)
7. Ben amunt!  –  Josep Loredo  (39-73/54)
8. Setembre del 64  –  Isabel Medina  (33-79/64)
9. Joguines i sardanes  –  Carles Rovira  (25-87/69)
La Santa Espina (1c. 1 ll.)  –  Enric Morera  –  23-87/55
sardanes-figueres-2018-01sardanes-figueres-2018-02sardanes-figueres-2018-03