RESTAURACIÓ D’UN SINGULAR LLIBRE MESTRE ON HI HA RESSENYATS DOCUMENTS DELS SEGLES XIV AL XVIII DE DELFIÀ

Berta-BlasiL’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà es va acollir l’any passat al programa de protecció del patrimoni documental que impulsa la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, el “Pla Bruniquer”, amb l’objectiu de restaurar un llibre mestre que presentava un estat de conservació força deficient.

El document en qüestió és el Llibre de notas dels contractes pertanyents a Salvi Bordas y Casademont, pagès del terme de Delfià y als seus, datat el 1760, però que conté ressenyes de documents des de finals del segle XIV fins al XVIII. L’estat de conservació en què es trobava el llibre manuscrit, amb afectacions per fongs i paper molt debilitat, va portar a l’Arxiu a restringir la consulta, ja que cada manipulació n’agreujava la degradació.

restauracio-berta-blasi

Amb aquesta intervenció, el llibre ha quedat totalment net, desinfectat i consolidades totes les pàgines. Les cobertes s’han netejat i s’ha rehidratat la pell. Seguint criteris curatius, preventius i de reversibilitat dels materials, la feina tècnica ha estat encarregada al taller de Berta Blasi de Tiana (www.bertablasi.com).

Consell Comarcal Alt EmpordàEl resultat de les actuacions dutes a terme ha estat molt satisfactori i ens assegura la conservació de l’original per tal que pugui ser consultat i divulgat per a les generacions següents. Aviat es procedirà a la seva digitalització i es podrà consultar en línia a l’adreça electrònica: http://cultura.gencat.cat/arxius/acae

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’Arxiu Comarcal (telèfon 972 67 01 78).