“Si he de morir, vull tornar a Síria i que m’enterrin amb dignitat”

Un pare explica que, amb els seus quatre fills, decideix fugir de l’infern, la guerra de Síria. El destí fa que visqui el seu pitjor malson, el camp de refugiats d’Idomeni.

En aquest vídeo enregistrat a Idomeni el passat mes de maig explica, en un primer dibuix, com Síria, sent una gran nació, admirada per tot el món, un bon dia és bombardejada, per iranians, xinesos i russos.

Al segon dibuix comenta que per arribar a les costes de Grècia, varen haver de batallar amb un segon enemic, el mar, on van perdre a molts companys de viatge i a molts dels seus fills. Mentre ens mostra el tercer afirma que la policia turca, els disparen i foraden les llanxes, per deixar que s’enfonsin al mar. També explica que els ocells que dibuixa volen ben tristos en veure morir els seus fills ofegats en el mar. També comenta com són humiliats per la policia i militars de Macedònia, que no els deixen seguir en el seu èxode cap a Europa. També recorda que han d’enterrar els seus fills a les platges i viuen una gran humiliació.

Al quart dibuix explica que, els que poden endinsar-se als boscos de Macedònia, són capturats, per la policia i retornats a Grècia, però no sense patir un altra humiliació, doncs explica que han estat atracats i robats per la mateixa policia i militars macedonis. Mentre mostra el cinquè narra que, volen trobar l’estabilitat pels seus fills mentre duri la guerra a Síria, que volen veure els seus fills integrats a una Europa, anant a col·legi i jugant a futbol.

Al sisè, explica que arriben al camp d’Idomeni, que es troben confinats a patir més humiliacions, que molts fotògrafs i periodistes documenten l’horror viscut, però que deixen de banda els greus problemes del camp, han de fer grans cues per poder menjar, per anar als banys i per anar al metge. També explica que els que poden, marxen als boscos a buscar llenya per poder cuinar.

Al setè dibuix explica que, molts són enganyats, per les autoritats gregues, per anar a camps militaritzats i que, en aquests camps, ni els animals hi volen viure, que són infrahumanes les condicions que els hi espera i que són humiliats novament. Diu que per viure humiliats com animals,  quan introdueix la vuitena imatge, prefereixen tornar a Síria i que, si han de morir, ben segur que algú els enterrarà amb dignitat.

************************

 

Un padre explica que, con sus cuatro hijos, decide huir del infierno, la guerra de Siria. El destino hace que viva su peor pesadilla, el campo de refugiados de Idomeni.

En este vídeo grabado en Idomeni, el pasado mes de mayo, explica en un primer dibujo, como Siria, siendo una gran nación, admirada por todo el mundo, un buen día es bombardeada, por iraníes, chinos y rusos.

Al segundo dibujo comenta que para llegar a las costas de Grecia, tuvieron que batallar con un segundo enemigo, el mar, donde perdieron a muchos compañeros de viaje y a muchos de sus hijos. Mientras nos muestra el tercero afirma que la policía turca, los disparan y agujerean las lanchas, para dejar que se hundan al mar. También explica que los pájaros que dibuja están muy tristes al ver morir a nuestros hijos ahogados en el mar. También comenta cómo son humillados por la policía y militares de Macedonia, que no los dejan seguir en su éxodo hacia Europa. También recuerda que tienen que enterrar sus hijos en las playas y viven una gran humillación.

Al cuarto dibujo explica que, los que pueden adentrarse en los bosques de Macedonia, son capturados por la policía y, devueltos a Grecia, pero no sin sufrir un y otra humillación, pues explica que, han sido atracados y robados por la misma policía y militares macedonios. Mientras muestra el quinto narra que, quieren encontrar la estabilidad para sus hijos mientras dure la guerra en Siria, que quieren ver sus hijos integrados en una Europa, yendo a colegio y jugando a fútbol.

Al sexto, explica que llegan al campo de Idomeni, que se encuentran confinados a sufrir más humillaciones, que muchos fotógrafos y periodistas documentan el horror vivido, pero que dejan de banda los graves problemas del campo, tienen que hacer grandes colas para poder comer, para ir a los baños y para ir al médico. También explica que los que pueden, marchan a los bosques a buscar leña para poder cocinar.

Al séptimo dibujo explica que, muchos son engañados, por las autoridades griegas, para ir a campos militarizados, y que en estos campos, ni los animales quieren vivir, que son infrahumanas las condiciones que se los espera y que son humillados nuevamente. Dice que para vivir humillados como animales, cuando introduce la octava imagen, prefieren volver a Siria y que, si tienen que morir, bien seguro que alguien los enterrará con dignidad.