S’inspeccionaran un total de 12 empreses ramaderes a l’Alt Empordà

Figueres. S’inspeccionaran un total de 12 empreses ramaderes a l’Alt Empordà.

Territori i Sostenibilitat inspeccionarà aquest any més de 680 establiments amb incidència ambiental potencialment elevada.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat el nou Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 2017-2019 i el Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2017. El programa d’aquest any preveu inspeccionar inicialment 683 establiments, la majoria, explotacions ramaderes, seguides d’activitats industrials o energètiques.

Els criteris de selecció es fonamenten en una avaluació del risc, prenent en consideració els nivells i tipus d’emissions, la sensibilitat del medi local, el risc d’accident, l’historial de compliment de l’autorització ambiental i la participació en el sistema de gestió ambiental EMAS.

També es realitzaran d’altres inspeccions no programades per verificar el cessament d’activitats; investigar denúncies, accidents i incidents; o comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions programades.

Més de 1.700 inspeccions des de 2014
El Pla d’inspecció 2017-2019 cobreix el seguiment i vigilància ambiental de 1.421 establiments, tots els autoritzats a Catalunya i classificats com els de potencial major incidència ambiental. Aquests establiments pertanyen a quatre grans grups d’activitats: industrials/energètiques (cicles combinats per a la producció d’energia elèctrica, refineries de petroli, fabricació de ciment, vidrieres, indústria química de base, foneries, indústria tèxtil, indústria agroalimentària…); de gestió de residus; dipòsits controlats de residus (abocadors); i grans explotacions ramaderes (granges per a la cria de gallines ponedores, porcs d’engreix i truges reproductores).

El nou pla s’ha elaborat prenent en consideració l’experiència assolida al llarg de la implementació de l’anterior (2014-2016), en el marc del qual s’han realitzat més de 1.700 actuacions d’inspecció ambiental. Així mateix, manté la coherència amb les polítiques europees que s’inspiren en la Directiva d’Emissions Industrials i en la Recomanació del Parlament Europeu sobre criteris mínims de les inspeccions ambientals.