Vaga General Feminista 8 Març

juntes-figueres

Aquest 8 de març, la CNT torna a col·locar-se darrera del moviment feminista estatal, convocant una vaga general mixta de 24h en tots els sectors laborals. Les dones de classe obrera hem de fer front dia a dia a un sistema capitalista i patriarcal, per el que entenem que aquesta vaga no pot circumscriure’s únicament a l’àmbit laboral. Ens unim al moviment feminista en l’exigència que el treball de cures sigui reconegut com el que és: un valor social de primer ordre sense el qual la societat no sobreviuria.

Denunciem la violència de gènere com a eina de control patriarcal. A les dones la violència ens toca en tots els aspectes de la nostra vida: estudis, treball, família, sexualitat, cultura…
En l’àmbit laboral exigim la fi de la bretxa salarial de més d’un 20%, conscients que existeixen mecanismes per anul·lar-la, que no s’estan posant en pràctica.

Exigim l’accés al treball i formació professional establint mesures objectives per la via de la negociació col·lectiva, prohibint a les empreses que exigeixin disponibilitat horària fora de la jornada laboral i que la formació es realitzi dins l’horari laboral.

Exigim que els permisos de maternitat i paternitat siguin iguals i la derogació del decret 20/2012 que, entre d’altres coses, elimina la cotització a la seguretat social de les cuidadores no professionals de les persones dependents.

Referent al treball en el servei de la llar familiar, exigim la seva inclusió al règim general i a l’estatut de les treballadores a tots els efectes.

Exigim l’establiment de mesures d’igualtat i no discriminació com a contingut mínim de tots els convenis col·lectius.

Referent a les pensions, exigim l’eliminació de la bretxa de gènere. La bretxa en les pensions és el resultat d’una societat injusta i misògina que castiga a les dones per haver mantingut i seguir mantenint en alça a tres generacions.

Aquest 8 de març anirem a la vaga conscients que qualsevol petit pas enrere pot suposar un gran retrocés. Les dones de classe obrera sabem que aquest és el nostre moment i que aquesta lluita només podem guanyar-la des de la igualtat, que no uniformitat.

Dones de diferents edats, procedències, sectors, del camp, la indústria, els serveis, als pobles, les ciutats, dones de dins i de fora de casa… Trobant-nos on sempre ens hem trobat: en el recolzament mutu i la solidaritat.
Si ho parem tot, no ens podran parar!